پی ال سی زیمنس

PLC چیست؟ PLC کوتاه شده‌ی عبارت Programmable Logic Controller است و به یک دستگاه الکترونیکی اشاره…

ماژول زیمنس

ماژول زیمنس PLC چیست؟ انتقال داده بین ماژول های I/O , ماژول زیمنس یا بین سطوح…