پمپ IP65

معنای آی پی عدد ده گان مقاومت در برابر گرد و غبار IP0X: هیچ IP1X: مقاوم…

پمپ دوزینگ IP66

معنای آی پی عدد ده گان مقاومت در برابر گرد و غبار IP0X: هیچ IP1X: مقاوم…

گندزدایی با دی اکسید کلر

نمونه این دستگاه جهت تست در تهران موجود است. گندزدایی با دی اکسید کلر مروری بر…

کلر

برای تزریق کلر به فرآیند بایستی از دوزینگ پمپ با هد سازگار با کلر استفاده شود.…

PROMINENT ALPHA DOSING PUMP

PROMINENT ALPHA DOSING PUMP The cost-effective solution for simple applications in the lower performance range. Various…

پمپ آب

در شماتیک زیر نحوه عملکرد پمپ آب یا پمپ کفکش که در قدیم کاربرد فراوان داشته…