مقایسه پمپ کارواشی با پمپ تزریق

پمپ کارواشی یک پمپ رفت و برگشتی است که مراحل مکش و تزریق را انجام میدهد اما با توجه به وجود سر های مختلف (Liquid End) عمل تزریق یکنواخت در آن وجود دارد.

مقدار ثابت کورس

یکی از شاخص هایی که دوزینگ پمپ را از پمپ های مشابه آن مجزا میکند قابلیت تغییر کورس رفت و برگشتی است.

در همه دوزینگ پمپ ها می توان با تغییر کورس، نسبت دبی را تغییر داد

هرچند در اکثر دوزینگ پمپ ها از تغییر فرکانس تزریق هم برای کنترل دبی استفاده می شود.

بطور کلی کورس رفت و برگشت پمپ کارواشی ثابت است اما در دوزینگ پمپ این امر تفاوت دارد.

در دوزینگ پمپ کورس بصورت دستی یا اتومات قابل تغییر است که این امر تاثیر مستقیم در میزان تزریق دارد.

عملکرد در فشار بالا

دوزینگ پمپ ها معمولا بنا به خواست مصرف کننده در فشار های مختلف تولید می شوند

و تا تقریبا 3000 بار مدل هایی از دوزینگ پمپ وجود دارد

اما پمپ کارواشی فشار خاص لازمه جهت جت های آب را تولید می کند.

جنس ساخت

معمولا قسمت درگیر با سیال در پمپ کارواش فقط آب است و این امر در دوزینگ پمپ کاملا متفاوت است.

انواع اسید ها و قلیا ها با دوزینگ پمپ سر و کار دارند

لذا این پمپ با جنس های مختلف و مقاوم نسبت به سیال مربوطه تولید می شوند.

دوزینگ پمپ ماکرو پرومیننت