پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO)

پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO) 

این پردازشگر از سری پردازشگرهای D1C با طراحی خاص جهت کنترل کیفیت آب خروجی از سیستم RO و فرمان به شیرهای برقی و پمپ‌های دوزینگ ارائه شده است. این دستگاه با استفاده از یک سنسور هدایت‌سنج بر اساس اندازه‌گیری میزان هدایت الکتریکی آب خروجی از سیستم RO عمل می‌کند.

قابلیت‌ها

 • قابلیت کنترل پمپ‌ دوزینگ
 • قابلیت کنترل 3 شیر سولنوئیدی
 • قابلیت کنترل پمپ شستشو
 • قابلیت کنترل بوستر پمپ
 • دارای خروجی آلارم
 • ورودی سنسور هدایت و دما
 • دارای خروجی mA 20-4
 • دارای ورودی سنسور فشار
 • دارای ورودی Fault motor
 • دارای ورودی توقف سیستم برای اشکالات احتمالی فرآیند
 • دارای ورودی مجزای کلید سطح (Level switch) برای مخزن آب تصفیه شده و مخزن آب شستشوی RO
 • قابلیت تنظیم زمان شستشو
 • قابلیت تنظیم پر کردن مخزن شستشو
 • قابلیت تنظیم حداکثر زمان Stand by سیستم

بخش کشاورزی به لحاظ راندمان نازل آبیاری

 • به تنهائی حدود ۹۰ درصد آب قابل استحصال در کشور را مصرف میکند و با توجه به نیاز شدید بخش صنعت به آب و راهکارهای انتخاب شده
 • توسعه صنعتی و در جهت اشتغال زائی ضروری است به هر وسیله ممکن راندمان آبیاری افزایش یابد. با وجود آنکه آبیاری سطحی به عنوان روش غالب در جهان محسوب میگردد،
 • ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کاالئی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس،
 • تمایل دولتها به ویژه کشورهای توسعه یافته برای کاربرد آبیاری تحت فشار را افزایش داده است.
 • به این منظور اجراء سیستم  های آبیاری کم فشار با لوله زیرزمینی و سیستم آبیاری
 • کم فشار با لوله زیرزمینی و سیستم آبیاری تحت فشارو قطرهای و بارانی امکان حصول راندمان توزیع آب
 • در سطح مزرعه تا حدود ۹۰ درصد را در شرایط اجراء خوب فراهم میآورد؛ ولی به دلیل ناخالصی های موجود در آب نظیر امالح کربناته، بیکربناته و نیز کلسیم، منیزیم،
 • آهن، منگنز و ذرات معلق و بیولوژیک، لوله ها دچار رسوب و گرفتگی شده و عمر مفیدشان به شدت کاهش می یابد.
 • به جهت پالایش آب آبیاری در کشاورزی پیرامون روش جدید پالایش الکترونیکی آب که جزء روشهای
 • فیزیکی تصفیه آب به شمار میرود .با مصرف آب پالایش شده محصول تا یک ماه زودرس شده و مصرف آب ۹۳ ٪کاهش می یابد.
 • با آبیاری مغناطیسی بدون اضافه کردن اسید، مواد شیمیائی و سمی به آب، حتی رسوبات زایل شده
 • و از تشکیل رسوب جدید پیشگیری میشود. همچنین به مرور خاک پوک و نرم شده و از ایجاد کلوخه ممانعت
 • میشود و با فعال شدن املاح خاک مصرف کود نیز نصف خواهد شد. آب آبیاری پاستوریزه شده از بیماریهای گیاهی
 • (قارچی،باکتریایی و ویروسی) پیشگیری کرد و سم کمتری نیاز خواهد بود. گیاه شاداب تر، سبز تر
 • و سالم تر بوده و در مقابل پارازیت ها و آفات بهتر مقاومت خواهد کرد و با کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد، سود دهی بیشتر می گردد.

اثر مغناطیس روی آب

 • به طور اتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب در داخل لوله ها باعث رسوب امالح روی جدار لوله ها گشته،
 • ضمن کاهش سطح مقطع لولهها و افزایش افت انرژی، عبور آب داخل لوله ها را مختل میکند.
 • آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله ها را پاک و از رسوب مجدد روی جدار لوله ها جلوگیری میکند.
 • بنابراین مشاهده شده که با اعمال انرژی مغناطیسی میتوان آب ساده را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد،
 • به طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله دما، وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته و قابلیت هدایت الکتریکی آن تغییر می یابد.