پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO)
خانه » پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO)

پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO)

پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO) 

این پردازشگر از سری پردازشگرهای D1C با طراحی خاص جهت کنترل کیفیت آب خروجی از سیستم RO و فرمان به شیرهای برقی و پمپ‌های دوزینگ ارائه شده است. این دستگاه با استفاده از یک سنسور هدایت‌سنج بر اساس اندازه‌گیری میزان هدایت الکتریکی آب خروجی از سیستم RO عمل می‌کند.

قابلیت‌ها

 • قابلیت کنترل پمپ‌ دوزینگ
 • قابلیت کنترل 3 شیر سولنوئیدی
 • قابلیت کنترل پمپ شستشو
 • قابلیت کنترل بوستر پمپ
 • دارای خروجی آلارم
 • ورودی سنسور هدایت و دما
 • دارای خروجی mA 20-4
 • دارای ورودی سنسور فشار
 • دارای ورودی Fault motor
 • دارای ورودی توقف سیستم برای اشکالات احتمالی فرآیند
 • دارای ورودی مجزای کلید سطح (Level switch) برای مخزن آب تصفیه شده و مخزن آب شستشوی RO
 • قابلیت تنظیم زمان شستشو
 • قابلیت تنظیم پر کردن مخزن شستشو
 • قابلیت تنظیم حداکثر زمان Stand by سیستم

دوزینگ پمپ

آیتم چهار

بخش کشاورزی به لحاظ راندمان نازل آبیاری

 • به تنهائی حدود ۹۰ درصد آب قابل استحصال در کشور را مصرف میکند و با توجه به نیاز شدید بخش صنعت به آب و راهکارهای انتخاب شده
 • توسعه صنعتی و در جهت اشتغال زائی ضروری است به هر وسیله ممکن راندمان آبیاری افزایش یابد. با وجود آنکه آبیاری سطحی به عنوان روش غالب در جهان محسوب میگردد،
 • ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کاالئی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس،
 • تمایل دولتها به ویژه کشورهای توسعه یافته برای کاربرد آبیاری تحت فشار را افزایش داده است.
 • به این منظور اجراء سیستم  های آبیاری کم فشار با لوله زیرزمینی و سیستم آبیاری
 • کم فشار با لوله زیرزمینی و سیستم آبیاری تحت فشارو قطرهای و بارانی امکان حصول راندمان توزیع آب
 • در سطح مزرعه تا حدود ۹۰ درصد را در شرایط اجراء خوب فراهم میآورد؛ ولی به دلیل ناخالصی های موجود در آب نظیر امالح کربناته، بیکربناته و نیز کلسیم، منیزیم،
 • آهن، منگنز و ذرات معلق و بیولوژیک، لوله ها دچار رسوب و گرفتگی شده و عمر مفیدشان به شدت کاهش می یابد.
 • به جهت پالایش آب آبیاری در کشاورزی پیرامون روش جدید پالایش الکترونیکی آب که جزء روشهای
 • فیزیکی تصفیه آب به شمار میرود .با مصرف آب پالایش شده محصول تا یک ماه زودرس شده و مصرف آب ۹۳ ٪کاهش می یابد.
 • با آبیاری مغناطیسی بدون اضافه کردن اسید، مواد شیمیائی و سمی به آب، حتی رسوبات زایل شده
 • و از تشکیل رسوب جدید پیشگیری میشود. همچنین به مرور خاک پوک و نرم شده و از ایجاد کلوخه ممانعت
 • میشود و با فعال شدن املاح خاک مصرف کود نیز نصف خواهد شد. آب آبیاری پاستوریزه شده از بیماریهای گیاهی
 • (قارچی،باکتریایی و ویروسی) پیشگیری کرد و سم کمتری نیاز خواهد بود. گیاه شاداب تر، سبز تر
 • و سالم تر بوده و در مقابل پارازیت ها و آفات بهتر مقاومت خواهد کرد و با کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد، سود دهی بیشتر می گردد.

اثر مغناطیس روی آب

 • به طور اتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب در داخل لوله ها باعث رسوب امالح روی جدار لوله ها گشته،
 • ضمن کاهش سطح مقطع لولهها و افزایش افت انرژی، عبور آب داخل لوله ها را مختل میکند.
 • آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله ها را پاک و از رسوب مجدد روی جدار لوله ها جلوگیری میکند.
 • بنابراین مشاهده شده که با اعمال انرژی مغناطیسی میتوان آب ساده را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد،
 • به طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله دما، وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته و قابلیت هدایت الکتریکی آن تغییر می یابد.

پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO)پردازشگر مخصوص سیستم آب شیرین‌کن (RO)