رفع مشکل افت و کاهش دبی دوزینگ پمپ در فشار بالا

یکی از راه های برطرف کردن مشکلات دوزینگ پمپ توجه به نوع عیب و بررسی احتمالات اصلی است. برای نمونه، وقتی پمپ، دبی دارد، احتمال پارگی دیافراگم کنار می رود.

رفع مشکل افت و کاهش دبی دوزینگ پمپ در فشار بالا

کاهش شدید دبی دوزینگ پمپ با افزایش فشار لاین تزریق

معمولا این مشکل هنگامی رخ میدهد که چک ولو ها عملکرد خود را از دست داده اند و مثل روز اول عمل نمیکنند.

راه های حل مشکل کمبود دبی در فشارهای بالا

  • باز کردن ولو و حذف آشغال و اجرام گیر افتاده در آن
  • بررسی واشر های شیر ورودی و خروجی
  • سفت کردن قطعات داخلی هر ولو به یکدیگر
  • بررسی نشتی در لاین تزریق
  • مقایسه فشار اسمی پمپ و فشار مخزن تزریق
  • بررسی شیر اطمینان (در صورت وجود)
رفع مشکل افت و کاهش دبی دوزینگ پمپ در فشار بالا
گیر کردن اجرام در چک ولو ورودی خروجی دوزینگ پمپ