بخشی از تجهیزات تصفیه آب شامل سیستم آماده سازی و تهیه محلول پلی الکترولیت به منظور استفاده در تصفیه خانه های آب و پساب و بخش دیگر شامل سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس می باشد.

دیدگاه بگذارید

بازگشت به بالا