ازن ژنراتور

تاریخچه کاربردهای صنعتی ازن (Ozone)

 • 1840: کشف توسط شونبن (Schoenbein)
 • 1857: اختراع تیوب ازن “Ozone-tube”
  تخلیه الکتریکی (Corona-Discharge, CD) توسط Werner von Siemens
 • 1925-1906 نصب اولین سیستم ازن برای تصفیه آب

نیس (فرانسه)، فلورانس (ایتالیا)، برلین (آلمان)، سنت پترزبورگ (روسیه)

راهنمای استفاده از سیستم ژنراتور ازن

مشکلات اولیه:

 • هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری
 • راندمان پایین تجهیزات جاذب رطوبت
 • طول عمر کوتاه ژنراتور ازن

سابقه ازن در ProMinent

 • 1971: اولین سیستم تولید ازن
 • 1980: نمایش فرآیند، جریان آب توسط LED
 • 1986: شروع تولید Siemens SPS
 • 1993: تولید سری BOr / BOs
 • 1998: تولید سری BONa
 • 1999: تولید Ozonfilt OZVa
 • 2000: ژنراتورهای استیل BONa
 • 2004: فن‌آوری اکسیژن در OZVa 5-7

ازن ژنراتور

اثرات انسانی

mg / m³ 1/06-0/0  حداقل غلظت قابل آشکارسازی

mg / m³ 2/0   حداکثر غلظت مجاز در محل کار، در صورت در معرض قرار گرفتن مداوم (آلمان: مقدار MAK)

mg / m³ 24/0   حد مجاز مه ازن در آلمان

mg / m³ 8/2-0/0  شروع سرفه بعد از زمان تماس طولانی

mg / m³  1    سوزش چشم و مخاط

mg / m³  2   سر درد، مشکل گردش خون

mg / m³ 20   بعد از زمان طولانی: بیهوشی، خون‌ریزی شش‌ها، خطر جانی

mg / m³ 10000   بعد از زمان کوتاه: بیهوشی، خون‌ریزی شش‌ها، خطر جانی

mg / m³ 20000  غلظت ازن در یک تولید کننده معمولی با استفاده از هوا

خواص فیزیکی

 • متشکل از سه اتم اکسیژن
 • نمایش شیمیایی: O3
 • گاز آبی رنگ
 • قوی‌ترین اکسید کننده مورد استفاده در تصفیه آب
 • واکنش با اغلب فلزات و حمله به بسیاری از مواد دیگر مانند gaskets, softeners و مواد لاستیکی
 • حلالیت (12 بار کمتر از گاز کلر)

شیمی ازن / ازن مورد نیاز

میزان ازن مورد نیاز به عوامل زیر بستگی دارد:

واکنش با مواد آلی طبیعی (NOM) در آب:

 • تشکیل آلدئیدها، اسیدهای آلی، و همچنین اسیدهای aldo- and ketoacids (Singer, 1992)
 • محصولات جانبی اکسیداسیون آلی. این مواد معمولا حساس‌تر به تخریب بیولوژیکی هستند
 • و می‌توانند به صورت کربن آلی assimilable (AOC) یا کربن آلی حل شده‌ی قابل تجزیه به صورت بیولوژیکی (BDOC)، اندازه‌گیری شود
 • ترکیبات آلی مصنوعی (SOCs). در شرایط ایده‌آل، می‌توان بعضی از این مواد را اکسیده و مینرالیزه نمود.
 • برای دستیابی به مینرالیزه‌ کردن کل، اکسیداسیون رادیکال هیدروکسیل باید مکانیزم اصلی باشد،
 • مانند آنچه که در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته به دست می‌آید.
 • اکسیداسیون یون برمید. اکسیداسیون یون برمید باعث تشکیل اسید هیپوبروموس، یون هیپوبرومیت، یون برومات، مواد آلی برمینه، و برم‌آمین‌ها می‌شود.
 • یون‌های بیکربنات یا کربنات، که معمولا به صورت قلیائیت اندازه‌گیری می‌شوند، رادیکال‌های هیدروکسیل را مصرف نموده
 • و رادیکال‌های کربنات تشکیل می‌دهند (Staehelin et al., 1984; Glaze and Kang, (1988.
 • این واکنش‌ها برای فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته که مکانیزم اصلی، اکسیداسیون رادیکال است، مهم می‌باشند.

شیمی ازن

اکسیداسیون مستقیم با ازن آبی (aqueous ozone)

در مقایسه با اکسیداسیون رادیکال آزاد هیدروکسیل، نسبتا آهسته است

ولی غلظت ازن آبی، نسبتا زیاد است

مکانیزم غیرمستقیم:

واکنش رادیکال هیدروکسیل سریع است ولی غلظت رادیکال‌های هیدروکسیل تحت شرایط معمول ازن‌زنی نسبتا کم است

شرایط اسیدی: اولویت اولیه اکسیداسیون مستقیم با مولکول ازن است

شرایط قلیایی: یا نور UV یا افزودن پراکسید هیدروژن در جهت غالب شدن تولید رادیکال آزاد هیدروکسیل مفید است

نحوه عملکرد ازن

 • نوع واکنش به مقدار pH بستگی دارد:

خنثی یا اسیدی: مستقیم

قلیایی: تشکیل رادیکال‌های OH

 • تمام اکسید کننده‌ها به عنوان گندزدا هم عمل می‌کنند
 • ازن بدون تولید محصولات فرعی مضر، عمل می‌کند

عدم تشکیل THM

عدم تشکیل AOX

عدم تشکیل کلروفنل‌ها

محصولات واکنش ازن

 • در واکنش با مواد آلی، مولکول‌های کوچکتر تشکیل می‌شوند
 • ترکیبات حلقوی، شکسته می‌شوند
 • میکروانعقاد (flocculation) ، ترکیبات محلول را قابل فیلتر کردن می‌کند
 • حذف بو و مزه
 • سوختن (اکسیداسیون سریع) کاتالیزوری ترکیباتی که طبیعتا آهسته تجزیه می‌شوند، بر روی سطح کربن فعال

مروری بر مزایای ازن

 • موثرتر از کلر، کلروآمین و دی‌اکسید کلر برای غیرفعال کردن ویروس‌ها Cryptosporidium و Giardia،
 • اکسیداسیون آهن، منگنز و سولفیدها
 • تقویت فرآیند زلال‌سازی و کدورت زدایی
 • کنترل رنگ، مزه و بو
 • یکی از موثرترین گندزداهای شیمیایی
 • نیاز به زمان تماس خیلی کم
 • عدم تشکیل محصولات جانبی هالوژن‌دار، در صورت عدم وجود برمید در محیط
 • اکسیژن محلول به عنوان تنها باقیمانده‌ی پس از تجزیه
 • فعالیت گندزدایی مستقل از pH در محدوده pH بین 6 تا 9
 • عدم افزایش غلظت نمک

مروری بر محدودیت‌های ازن

 • تولید در محل مصرف
 • نیاز به انرژی الکتریکی زیاد
 • سرمایه‌گذاری نسبتا زیاد اولیه
 • نیاز به درجه بالای مهارت کاربری و نگهداری
 • تجزیه سریع در pH و دمای بالا
 • زمان ماندگاری کوتاه
 • به شدت خورنده و سمّی
 • تشکیل محصولات جانبی گندزدایی (DBP)، خصوصا در حضور برمید، آلدئید، کتون‌ها و …
 • نیاز به کربن فعال برای برطرف کردن کربن آلی تجزیه پذیر و محصولات جانبی قابل تجزیه بیولوژیکی

تصفیه آب آشامیدنی

اکسیداسیون ترکیبات نامطلوب آب مانند فلزات، سولفیدها و مواد آلی:

 •   ازن
 •   دی‌اکسید کلر

گندزدایی:

 • ازن
 • دی‌اکسید کلر
 • کلر
 • UV

ازن در تصفیه آب آشامیدنی

 • گندزدایی
 • اکسیداسیون آلوده‌کننده‌های معدنی مانند آهن، منگنز و سولفید
 • اکسیداسیون آلوده‌کننده‌های میکرو آلی شامل ترکیبات بودار و مزه‌دار، آلودگی‌های فنلی و بعضی حشره‌کش‌ها
 • اکسیداسیون مواد آلی ماکرو شامل برطرف کردن رنگ، افزایش قابلیت تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی، کنترل محصولات جانبی قابل تجزیه (DPB)، و کاهش نیاز به کلر

پارامترهای لازم برای آنالیز

از دست دادن ترکیبات گندزدا توسط اکسیداسیون = نیاز پایدار

قدرتمند و موثر

سیستم های برجسته ازن به طور معمول مورد استفاده برای درمان آب شرب و آب استخر و آب در مواد غذایی و آشامیدنی صنعت آکواریوم و استخر آب در باغ وحش و آب خنک کننده و روند.

ضد عفونی و اکسیداسیون

بیشترین استفاده از مواد شیمیایی است که آن را به تولید مواد زائد را ندارد. در آب, ازن به اکسیژن دوباره با نیمه عمر چند دقیقه شکسته شدن. وقتی اکسیداسیون در مورد نظر علاوه بر ضد عفونی، مواد معدنی مانند آهن و منگنز به راحتی حذف اجازه می دهد در گندزدایی آب شرب آن عمدتا استفاده می شود. در آلمان، ازن است که فقط برای اکسیداسیون مورد استفاده قرار گیرد مجاز است.

گاز عامل و غلظت ازن مورد نظر عواملی به حساب می. مراجعه به راهنمای زیر برای پیدا کردن سیستم ازن که بهترین راه حل مناسب به اهداف خود است.

 

قدرتمند و رتبه دهی نشده است سازگار با محیط زیست. ضد عفونی و oxidise محیط زیست و اقتصادی.

ازن
سیستم OZONFILT® العظمی به عنوان سیستم های pressurised که در آن گاز عامل – هوا یا اکسیژن – به ازن تغذیه طراحی شده اند
ژنراتور تحت فشار.

هوا به عنوان عامل گاز در ازن استفاده می شود

انواع سیستم Ozonfilt® OZMaA 1-6 ازن

تولید اکسیژن در محیط هوا و metered به طور همزمان. یک تقاضا باعث نوسان فشار کن خود بهینه سازی کاهش مصرف هوای فشرده به حداقل. ازن
بنابراین عملیاتی ایمن و قابل اعتماد حتی با سطح بالایی از رطوبت هوا با ازن می تواند تولید
غلظت 20 گرم / Nm3 ازن
غلظت بین 3 و 12 ppm را می توان در آب به درمان با واحد اختلاط مناسب بسته به درجه حرارت بدست آمده است.

اکسیژن به عنوان عامل گاز در ازن استفاده می شود

سیستم Ozonfilt® OZMaO نوع 1-6

اجازه عملیات اکسیژن با ازن
نسل با ازن
غلظت تا 150 گرم / Nm3. بسته به نوع سیستم ازن
در 1 تا 3 مولد از اکسیژن ارائه از تولید اکسیژن ویژه یا بطری تولید می شود. با استفاده از تجهیزات مناسب مخلوط کردن ازن
غلظت تا 90 پی پی ام را می توان در آب به درمان می شود, بسته به درجه حرارت بدست آمده است.

تولید ازن از هوای فشرده و اکسیژن. سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه.

ازن
سیستم OZONFILT® OZVa pressurised سیستم که در آن گاز عامل – هوا یا اکسیژن – تغذیه به ازن هستند
ژنراتور تحت فشار.

هوا به عنوان عامل گاز در ازن استفاده می شود
سیستم OZONFILT® OZVa نوع 1 به 4

ازن

تولید اکسیژن در محیط هوا و metered به طور همزمان. واحد تصفیه هوا یکپارچه طراحی شده به عنوان نوسان فشار خشک کن, تضمین که ازن
عملیاتی ایمن و قابل اعتماد می تواند حتی با سطح بالایی از رطوبت هوا با ازن تولید شده
غلظت 20 گرم / Nm3. استفاده از تجهیزات مناسب مخلوط کردن ازن
غلظت بین 3 و 12 ppm را می توان در آب به درمان می شود, بسته به درجه حرارت بدست آمده است.

اکسیژن به عنوان عامل گاز در ازن استفاده می شود
سیستم OZONFILT® OZVa نوع 5 تا 7

اجازه عملیات اکسیژن ازن
نسل با ازن
غلظت تا 150 گرم / Nm3. بسته به نوع سیستم ازن
در 1 تا 3 مولد از اکسیژن ارائه از تولید اکسیژن ویژه یا بطری تولید می شود. با استفاده از تجهیزات مناسب مخلوط کردن ازن
غلظت تا 90 پی پی ام را می توان در آب به درمان می شود, بسته به درجه حرارت بدست آمده است.

استفاده از گاز ازن در ازن ژنراتور

 • ازن تولید شده در دستگاه ازن ژنراتور مولکول غیر آلی با سه اتم اکسیژن است.
 • ازن به شکل گاز در لایه بالایی جو زمین انباشته شده است و همه آن را به عنوان لایه محافظی در مقابل اشعه زیان آور ماوراء بنفش خورشید می شناسند.
 • در واقع این گاز زمانی تشکیل میگردد که مولکولهای O2 توسط پرتوهای فرابنفش یا قوس الکتریکی به 2 اتم اکسیژن مجزا تفکیک میشود.
 • این اتم های آزاد اکسیژن می توانند در گروه های سه تایی ترکیب شده و ازن را به وجود آورند.
 • امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی در استفاده از ازن ژنراتور، این گاز ناپایدار به عنوان قویترین اکسید کننده و ضدعفونی کننده شناخته شده است.
 • از این رو از گاز ازن بواسطه دستگاه های تزریق ازن در زمینه تصفیه آب کارخانه های آب معدنی، تصفیه و ضدعفونی کردن آب استخرهای شنا، گندزدایی فاضلاب و پساب های صنعتی
 • مانند: پتروشیمی، پزشکی، آزمایشگاهی، نساجی، دامداری و…. استفاده می گردد.
 • در واقع گاز ازن تولید شده توسط دستگاه ازن ساز به دلیل ساختار ناپایداری که دارد، پس از انجام ضدعفونی و گذشت زمان کوتاه به اکسیژن تبدیل می شود،
 • لذا باقی مانده ای بر جا نمی گذارد. این خصوصیت خارق العاده ازن موجب استفاده گسترده آن شده و ازن را در گروه ضدعفونی کننده های ارگانیک قرار داده است.

مهمترین دلیل استفاده از ازن ساز

مهمترین دلیل رو آوردن مردم در اکثر کشورهای جهان به استفاده از ازن ساز در ضدعفونی مواد غذایی در زیر بصورت خلاصه توضیح داده شده است.

تحقیقات نشان می دهد که آفت کشها یکی از عوامل موثر در بروز بیماری ها از قبیل سرطان و اختلالات روانی هستند که به شدت برای اطفال و سالخوردگان مضر هستند.

در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن از گاز ازن جهت ضد عفونی کردن مواد غذایی استفاده می شود که مزایای زیر را داراست:

 1. موثرترین روش برای از بین بردن میکروبها و باکتریهایی از قبیل سالمونلا
 2. موثرترین روش برای ازبین بردن مواد شیمیایی حاصل از آفت کشها و افزودنیهای شیمیایی ( آفت کشها شامل مواد مواد مرکب معدنی مضر هستند که از طریق گاز ازن به مواد غیر سمی و بی ضرر تبدیل می گردند و همچنین گاز ازن به راحتی و به طور کامل این مواد را از روی سطح میوه و سایر مواد غذایی از بین می برد.)
 3. بسیاری از میکروبها و باکتری ها در برابر مواد ضد عفونی کننده مانند گاز کلر مقاوم هستند ولی قدرت مقابله در برابر گاز ازن را ندارند زیرا گاز ازن از طریق تخریب دیواره سلولی این میکروارگانیزمها را به طور کامل نابود می کند.
 4. گاز ازن کاملآ طبیعی و ایمن است و هیچگونه باقیمانده شیمیایی برجا نمی گذارد.
 5. طعم و بوی طبیعی مواد غذایی را حفظ می نمایید و به سلولهای سالم صدمه نمی زند.
 6. استفاده از دستگاه مولد ازن یا ازن ژنراتور ساده می باشد.
 7. ازن طراوت و تازگی مواد غذایی را حفظ می نماید.

استفاده از ازن زن ها در مقیاس کوچک کاملا مقرون به صرفه است.

کاربردهای ازن ژنراتور

1- ضد عفونی آب بطری:

• سازگار با محیط زیست • کاهش هزینه های مواد شیمیایی • افزایش سطح اکسیژن محلول در آب • شستشو و ضدعفونی بطری و درپوش.

2- تصفیه آب استخر:

• عدم ایجاد ترکیبات سمی شیمیایی • حذف بو و رنگ • گاز دوست دار محیط زیست • از بین بردن باکتری، ویروس و جلبک.

3- تصفیه آب آشامیدنی ( آب شیرین کن صنعتی ):

• کاهش استفاده از مواد شیمیایی در نتیجه کاهش بهای تمام شده و بالا رفتن کیفیت آب

• حذف بو و رنگ ها بواسطه استفاده از ازن ژنراتور

• حذف کریپتوسپوریدیم

• عدم تشکیل فرمول های هالوفرم.

4- تصفیه فاضلاب بمنظور کاهش آلودگی:

• کاهش موثر BOD و COD

• حذف بو و رنگ در انتهای دستگاه تصفیه فاضلاب

• کاهش فضای مورد نیاز جهت تصفیه فاضلاب

• کاهش استفاده از مواد شیمیایی.

5- تصفیه هوا و تهویه مطبوع بمنظور بهبود کیفیت هوای محیط:

• بهبود کیفیت هوا و محیط کار

• حذف هر گونه بو درون محیط

• تاثیر سریع ازن تزریق شده توسط ازن ژنراتور

• حذف آلرژی هایی که برخی از افراد به گرده افشانی دارند.

6- در صنعت کاغذ و چاپ بمنظور استفاده کمتر از مواد شیمیایی:

• عدم ایجاد ترکیبات شیمیایی

• حذف رنگ کاغذ

• دوست دار محیط زیست

• بهبود کیفیت هوا و محیط کار.

7- بیمارستان، هتل و رستوران بمنظور کاهش بار آلودگی محیط هتل و رستوران ها:

• بوبری و ضدعفونی هوا

• شستشو و ضدعفونی ظروف

• رنگ بری و ضدعفونی ملحفه و حوله

• ضدعفونی اتاق ها پس از تخلیه.

8- در برج‌ های خنک کننده بمنظور آنتی باکتریال کردن سطح داخلی پکینگ ها و لوله های انتقال آب خنک:

• افزایش بهره‌وری انتقال حرارت

• کاهش میزان خوردگی فلزات

• کاهش خرابی های کندانسور

• عدم نیاز به مواد شیمیایی.

9- بسته‌بندی مواد غذایی بمنظور بالا بردن ماندگاری مواد غذایی:

• افزایش ماندگاری محصول

• حفظ تازگی محصول

• سازگار با محیط زیست

• عدم وجود ماده شیمیایی باقیمانده.

10- در سردخانه مواد غذایی بمنظور کاهش فساد مواد غذایی و استفاده کمتر از مواد شیمیایی خنک کننده:

• حذف اتیلن

• کنترل بو، تمیزی و تازگی محصول

• کنترل میکروبی و قارچی محیط

• کاهش فساد مواد غذایی بواسطه استفاده از ازن ساز.

11- در آرد و نان بمنظور جلوگیری از رشد مخمرها:

• افزایش زمان ماندگاری محصول

• تسریع عمل رسیدن آرد

• افزایش کیفیت آرد

• جلوگیری از رشد کپک.

12- در صنایع لبنی بمنظور تمیز نمودن سطوح و از بین بردن بو:

• بهبود تولید شیر

• پاکسازی پستان و تجهیزات شیر دوشی

• کاهش تعداد حشرات و بیماری ها

• از بین بردن بوی محیط.

13- در کشتارگاه های دام و طیور بمنظور کاهش بو و جلوگیری از رشد انگل ها:

• ضدعفونی ابزارآلات، لوازم و سطوح کار

• ضدعفونی ضایعات کشتارگاهی و گنداب

• بوبری در کشتارگاه

• عدم وجود ماده شیمایی باقیمانده.

14- در پرورش دام بمنظور بالا بردن کیفیت هوای سالن ها و ضد عفونی تجهیزات:

• ضدعفونی ابزارآلات، لوازم و سطوح کار

• ضدعفونی آب آشامیدنی مصرفی دام

• ضدعفونی و تصفیه هوای سالن و محیط

• عدم وجود ماده شیمیایی باقیمانده.

15- در پرورش آبزیان بمنظور از بین بردن باکتریها درون آب و بو زدایی آب در حال استفاده:

• کاهش بیماری در آبزیان

• حذف ترکیبات آلی محلول

• کاهش استفاده از مواد شیمیایی

• افزایش تولید.

16- در پرورش طیور بمنظور تمیزسازی محیط و کاهش بوی مرغداری:

• افزایش سطح اکسیژن محلول در آب

• اکسید کننده و استریل کننده برتر

• سازگار با محیط زیست

• کاهش هزینه واکسیناسیون و دارو.

مزایای استفاده از ازن ژنراتور

 • ازن و کلر هر دو به عنوان ضد عفونی کننده و گندزدا در واحدهای تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند
 • و مکانیسم عملکرد هر دو در ضدعفونی کردن یکسان است.
 • ولی با توجه به معایبی که در استفاده از کلر ( گازیا پودر) وجود دارد
 • استفاده از ازن مقرون به صرفه تر خواهد بود.

مهمترین مزایای استفاده از دستگاه ازن ساز در مقابل پکیج تزریق کلر

 • بالا بودن قدرت اکسید کنندگی ازن ( تا ۵۰ برابر قوی تر از کلر)
 • تاثیر گذاری ازن تولید شده توسط دستگاه ازن ژنراتور بر طیف گسترده‌ای از میکروارگانیزمها شامل میکروب‌ها، باکتریها (تا ۳۱۲۵ برابر سریعتر از کلر) و ویروس‌ها (۱۰۰۰-۶۰۰ برابر سریعتر از کلر)
 • قدرت ضد عفونی بالا ازن حتی در غلظت کم
 • موثر بودن فرایند ازناسیون در زمان کم (۱۰ تا ۳۰ دقیقه)
 • اکسیداسیون مواد معدنی نظیر آهن، منگنز، سیانیدها، سولفید‌ها و نیتریت‌ها و انعقاد جامدات محلول برای خالص نگهداشتن آب
 • عدم تولید هر گونه محصول جانبی هنگام تبدیل شدن به اکسیژن
 • باقی نماندن هیچ گونه ماده اضافی بعد از فرآیند ازناسیون به دلیل تجزیه شدن سریع ازن
 • کاهش یا حذف تعمیرات استخر، مانند زنگ زدن یا خوردگی تجهیزات و دیواره های داخلی استخر ناشی از مواد شیمیایی قوی مثل کلر یا جوش‌شیرین

جلوگیری از انتقال بیماریها مانند حصبه، وبا، هپاتیت، بیماریهای قارچی و پوستی توسط گاز ازن تولید شده توسط دستگاه ازن ژنراتور

 • کاهش ۷۰ تا ۹۰ درصدی در استفاده از مواد شیمیایی و در نتیجه عدم سوزش در بینی و چشم
 • از بین بردن پاتوژن‌های مقاوم نسبت به کلر توسط دستگاه ازن
 • سازگار بودن ازن با محیط زیست و عدم تولید پساب‌های زیان بار برای محیط زیست
 • بی خطر بودن برای کاربر و اپراتور
 • عدم تغییر pH آب توسط ازن تزریقی توسط دستگاه تصفیه ازن
 • افزایش اکسیژن در آب و محیط استخر و ایجاد شفافیت مضاعف در آب
 • خنثی کردن بوی بد، مزه و رنگ
 • از بین رفتن مشکلات ایمنی حمل و نقل و ذخیره سازی به دلیل تولید گاز ازن در محل
 • حذف هزینه ماهانه مواد شیمیایی و دفع مواد زائد و در نتیجه مقرون به صرفه و موثر بودن آن با توجه به تولید الکتریکی آن در محل
 • کاهش هزینه انتقال و ذخیره مواد شیمیایی خطرناک
 • بهبود ظرفیت فیلتر و مواد منعقدکننده، کاهش استفاده از منعقدکننده‌ها و کاهش احیاء فیلتر
 • کاهش مصرف آب به علت افزایش کیفیت آن

مشخصات فنی دستگاه ازن ژنراتور

 1.  مجهز به فن های خنک کننده درونی هستند.
 2. دارای سیستم حفاظت از ایجاد اتصال کوتاه و سیستم نشانگر ولتاژ و جریان مصرف می باشد.
 3. دستگاه تزریق ازن مهاب از برق تک فاز جهت تولید ازن استفاده می نمایند.
 4. دارای سنسور کنترل دمای درایور های فرکانس بالا و سیستم منبع تغذیه دیجیتال مقاوم در برابر نوسانات برق هستند.
 5. دارای پوشش مقاوم در برابر خورندگی بر روی مدارهای الکترونیکی و توانایی کار در محدوده دمایی 4 الی 38.5 درجه سانتیگراد و رطوبت 62 %  می باشد.
 6. جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه دارای فیوزهای سریع قطع جریان برق می باشد.
 7. دارای چراغ سیگنال های ال ای دی نشانگر تولید ازن می باشند.
 8. دستگاه ازن زن این شرکت از تکنولوژی corona discharge در تولید ازن استفاده می نماید.

ساختمان ازن ژنراتور

 • کمپرسور پرفشار هوا
 • برد دستگاه بمنظور برقراری ارتباط بین قطعات
 • فریت ها درون ترانسهای افزاینده ولتاژ
 • هسته تولید کننده ازن شامل شیشه کوارتز و یک نارسانا
 • شیلنک هدایت کننده ازن به بیرون دستگاه ازن ساز
 • تایمر تنظیم کننده مدت زمان تزریق ازن در مقاطع زمانی مشخص
 • دکمه خاموش و روشن نمودن دستگاه ازن ژنراتور
 • شیر (ولوم) تنظیم میزان تزریق ازن
 • کیس دربرگیرنده تمامی تجهیزات فوق

ازن ژنراتور پلاسما

پلاسمای سرد یا کلد پلاسما و به انگلیسی Cold Plasma، گازی است که جزئی یونیزه شده و در دمای اتاق یا پایین تر تولید می شود. ازن ژنراتور پلاسما سرد از اکسیژن به عنوان منبع ورودی استفاده می کند و برای ایجاد ازن با غلظت تقریبی 5 تا 7٪ بکار می رود. با این وجود و پیشرفتهای اخیر فن آوری ، می توان ازن با غلظت حداکثر 20٪ یا بیشتر از اکسیژن تولید شده در محل تولید کرد؛ شرکت ما راه حل های ازن امن و سفارشی برای تصفیه آب را ارائه می دهد و از نسخه پیشرفته ای از روش تولید ازن پلاسما سرد برای ایجاد ازن استفاده می کند ؛ با این تکنیک یعنی اوزون ژنراتور پلاسما امکان تولید کارآمد تر رادیکال های آزاد اکسیژن را فراهم می کند ، که به نوبه خود باعث تولید ازن با غلظت های بالاتر می شود.

کاربردهای ازن ژنراتور پلاسمای سرد

دستگاه ضد عفونی کننده کلد پلاسما مخصوص آب که کاربرد آن مخصوص ترزیق گاز ازن پلاسما مستقیم به آب توسط دیفیوزر کوچک به سبزیجات وانواع گوشت های سفید و قرمز … و حبوبات و خوراکی برای بسته بندی در فریزر ٬ جلوگیری از کپک زدن مواد غذایی گوناکون و جلوگیری از رشد قارچ ها بر روی مواد غذایی خشک و تر می باشد.در صنعت لبنیات ؛ صنایع گوشت ؛ دامداریها؛ رستورانها و کترینگ؛ بیمارستان هتل و اماکن عمومی؛ سردخانه ها؛ تولید آب معدنی؛ پرورش ماهی؛ مرغداری ها؛ استخرهای شنا و……..
همچنین در زیبایی پوست بدن انسان و چین و چروک از ازن ژنراتور پلاسما استفاده میکنند ٫ آکنه ٫ جوش صورت ٫ و جایگزین موثر جهت پاک کننده های پوست صورت و دست و بدن انسان میباشد و همچنین برای درمان برخی ازبیماریهای خونی و زخم های دیابتی

خواص گاز ازن

گاز ozone با فرمول شیمیایی (O3) یکی از قوی ترین اکسید کننده های موجود در طبیعت به شمار میرود که بعد از تاثیر گذاری و انجام فرآیند هیچ باقیمانده ای برجای نگذاشته و به سرعت به اکسیژن دو اتمی (O2) تبدیل می گردد.

ماده اولیه آن اکسیژن هوا و تولید آن در محل می باشد. به دلیل اینکه مکانیزم عمل ازن با اثر بر روی دیواره باکتری است، سرعت عمل آن حدود 3000 بار سریعتر از کلر است.

ازن دارای دو خاصیت بسیار مهم در ارتباط با محیط اطراف خود می باشد:

1- قدرت گند زدائی بالا

2- اکسید کننده بسیار قوی

خصوصیت میکروب کشی ازن  ناشی از پتانسیل بالای اکسیداسیون آن می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که گندزدائی توسط ازن حاصل اثر مستقیم آن بر باکتری ها و تجزیه دیواره سلولی باکتری ها می باشد که از این نظر با مکانیسم عمل کلر در فرایند گندزدائی متفاوت است.

با توجه به قدرت بالای گندزدائی ازن در مقایسه با کلر و سایر گندزداها، زمان کمتری جهت تکمیل فرایند گندزدائی نیاز می باشد. بررسی ها همچنین بیانگر توانائی بیشتر ازن برای از بین بردن ویروسها در مقایسه با کلر می باشد.

مکانیسمی که ازن در دستگاه ازن ساز برای گندزدایی بکار می برد شامل موارد زیر است :

 1. اکسیداسیون یا انهدام مستقیم دیواره سلولی بطوریکه اجزاء سازنده سلول به بیرون تراوش کند.
 2. واکنش سلول با رادیکالهای آزاد شده از تجزیه ازن . آسیب رساندن به هسته یا اسید نوکلوئیک سلول