ازن ژنراتور

تاریخچه کاربردهای صنعتی ازن (Ozone)

 • 1840: کشف توسط شونبن (Schoenbein)
 • 1857: اختراع تیوب ازن “Ozone-tube”
 • تخلیه الکتریکی (Corona-Discharge, CD) توسط Werner von Siemens
 • 1925-1906 نصب اولین سیستم ازن برای تصفیه آب

نیس (فرانسه)، فلورانس (ایتالیا)، برلین (آلمان)، سنت پترزبورگ (روسیه)

راهنمای استفاده از سیستم ژنراتور ازن

مشکلات اولیه:

 • هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری
 • راندمان پایین تجهیزات جاذب رطوبت
 • طول عمر کوتاه ژنراتور ازن

سابقه ازن در ProMinent

 • 1971: اولین سیستم تولید ازن
 • 1980: نمایش فرآیند، جریان آب توسط LED
 • 1986: شروع تولید Siemens SPS
 • 1993: تولید سری BOr / BOs
 • 1998: تولید سری BONa
 • 1999: تولید Ozonfilt OZVa
 • 2000: ژنراتورهای استیل BONa
 • 2004: فن‌آوری اکسیژن در OZVa 5-7