نشتی در دوزینگ پمپ پلانجری
خانه » نشتی در دوزینگ پمپ پلانجری

نشتی در دوزینگ پمپ پلانجری

پرسش:

دوزینگ پمپی داریم بافشار 150بار که رینگهایی که استفاده میکنیم همیشه نشتی پیدامیکنه وچندروزیکباربایدعوض کنیم لطفاراهنمایی کنید

پاسخ:

احتمالا مدل پمپی که شما دارید از نوع پلانجری است. یکی از مشخصه ها یا نقطه ضعف این مدل ها همین نشتی است. لطفا دقت کنید که هیچگاه جلوی این نشتی را نگیرید. تقریبا بین 2 تا 5 قطره در دقیقه نشتی لازم است تا از داغ شدن و سوختن پکینگ ها پیشگیری شود. اگر نشتی بیش از این مقدار است و با تعویض پکینگ هم رفع نمی شود، اشکال کار در نقطه دیگری از پمپ است.

نشتی در دوزینگ پمپ پلانجری

نشتی در دوزینگ پمپ پلانجری

sigma HK ProMinent Plunger Dosing Pump

نشتی در دوزینگ پمپ پلانجری

ProMinent Sigma Plunger Metering Pump ProMinent Servomotor Pumps Sigma