ظرف کالیبره

توضیحات

 • ”واسنجی” از واژه‌های مصوب به جای ”calibration” در انگلیسی است.
 • هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد.
 • این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تعریف دقیق کالیبراسیون در [[استاندارد ملی ایران]] به شماره ۴۷۲۳ آمده‌است.
 • کالیبراسیون اجازه می‌دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم.
 • با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثر کمیتهای تاثیر گذار نیز تعیین شود.
 • در واقع کالیبراسیون ویژگیهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند.

کدام دستگاهها باید کالیبره شوند

 • هر وسیله‌ای که برای اندازه گیری به کار می‌رود و در روشهای اجرایی به استفاده از آن اشاره شده‌است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد.
 • دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می‌شوند
 • تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد.
 • کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست.
 • برخی از آنها ممکن است صرفا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند.
 • انواع دیگر تجهیزات ممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند.
 • هر گاه وسیله‌ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرایند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد.

اهداف اصلی کالیبراسیون

 • برای اطمینان از قرائت‌هایی که از دستگاه صورت می‌گیرد.
 • برای تعیین درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه.
 • برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع (هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده‌است.)

  قابلیت ردیابی traceability

  مهمترین ویژگی که یک اندازه گیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن تا استانداردهای ملی و سپس بین المللی می‌باشد.

وقتی سطح اطمینان و عدم قطعیت کلیه اندازه گیری‌ها بیان شود درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می‌گردد.
قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع‌های ملی یا بین المللی از طریق زنجیره پیوسته مقایسه‌ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند.

کالیبراسیون تنها راه برقراری قابلیت ردیابی می‌باشد

پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن

پکیج تزریق مواد شیمیایی سیلندر کالیبراسیون آکومولاتور مکش و تزریق

سیلندر کالیبراسیون پریکس فلنجی اتصالات تفلن و استیل 316
سیلندر کالیبراسیون پریکس فلنجی اتصالات تفلن و استیل 316
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه اجزا فشارسنج سیلندر کالیبراسیون بال ولو استرینر شیر اطمینان شیر پس فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه اجزا فشارسنج سیلندر کالیبراسیون بال ولو استرینر شیر اطمینان شیر پس فشار
سیلندر کالیبراسیون حجم و ظرفیت های مختلف میلی لیتر مدرج
سیلندر کالیبراسیون حجم و ظرفیت های مختلف میلی لیتر مدرج
کالیبریشن پات دوسر فلنج نفت و گاز
کالیبریشن پات دوسر فلنج نفت و گاز واشر تفلون شیشه پیرکس استینلس استیل 316 و 304
کالیبریشن پات در لاین مکش پکیج تزریق مواد شیمیایی
کالیبریشن پات در لاین مکش پکیج تزریق مواد شیمیایی
ظرف کالیبراسیون مدرج میلیلیتر و بال ولو
ظرف کالیبراسیون مدرج میلیلیتر و بال ولو
سیلندر کالیبره PVC مدرج فلنجی و رزوه ای
سیلندر کالیبره PVC مدرج فلنجی و رزوه ای
ProMinent Package Pump Delta BPV
کالیبریشن پات پرومیننت محفظه مدرج اندازه گیری
پکیج مونو پمپ پرومیننت
calibration pot package mono pump prominent metcon
ظرف کالیبراسیون دوزینگ پمپ
ProMinent Makro TZ Pump Asia
سیستم پرایمینگ
نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران
پکیج آنلاین تزریق مواد شیمیایی پرومیننت
پکیج آنلاین تزریق مواد شیمیایی پرومیننت

استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری (در کالیبراسیون)

بوسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیون و عدم قطعیت آن محاسبه اعلام عدم قطعیت اندازه گیری برای نتایج کالیبراسیون و نیز بیان شرایط محیطی اثر گذار بر نتیجه اندازه گیری قابلیت ردیابی نتایج کالیبراسیون استقرار می‌یابد

ظرف کالیبراسیون دوزینگ پمپ
ظرف کالیبراسیون دوزینگ پمپ