دوزینگ پمپ ماکرو Makro TZ

245,000,000تومان

توضیحات

دوزینگ پمپ ماکرو Makro TZ

دوزینگ پمپ سری ماکرو TZ بصورت یک کله و چند کله ارائه میشود

هر کله یا هد پمپ ماکرو 5 میتواند به دو حالت زیر باشد:

دیافراگم مکانیکی

پلانجری یا پیستونی

دوزینگ پمپ ماکرو تی زد پرومیننت Makro TZ
ProMinent MakroTZ
ProMinent Makro TZ Diaphragm Pump
ProMinent Makro TZ CNPA Concept Agitator Tank
دوزینگ پمپ MakroTZ
ProMinent Makro TZ Pump Asia
سیستم پرایمینگ
دوزینگ پمپ ماکرو تی زد پرومیننت آلمان
دوزینگ پمپ ماکرو تی زد
دوزینگ پمپ Makro TZ Ha
پمپ دوزینگ ماکرو تی زد
پمپ دوزینگ ماکرو تی زد