دوزینگ پمپ لوا Lewa

850,000,000تومان

دسته:

توضیحات

پکیج تزریق مواد شیمیایی و دوزینگ پمپ های بتا گاما کانسپت سیگما
ProMinent Dosing pumps concept beta gammaX Sigma MFV BPV Accumulator

پمپ های دیافراگمی و پیستونی LEWA

 • که پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی هستند،
 • بیشترین دقت اندازه گیری ممکن را ارائه می دهند.
 • آنها استانداردهایی را برای ایمنی، قابلیت اطمینان و کارایی تعیین می کنند،
 • به ویژه در مورد پمپاژ سیالات فوق بحرانی.

فناوری دوزینگ پمپ لوا Lewa

 • پمپ اندازه گیری دیافراگم هیدرولیکی برای کاربردهای بهداشتی
 • LEWA ecoflow به صورت بهداشتی/بهداشتی نیز موجود است.
 • پمپ اندازه گیری برای کاربردهای بهداشتی دارای قابلیت های همه جانبه یکسانی است
 • و تمام مشخصات تولید دارویی و غذایی را برآورده می کند.
 • داده های عملکرد

نرخ جریان دوزینگ پمپ لوا Lewa

 • 6 متر مکعب در ساعت در هر سر پمپ
 • فشار تخلیه
 • 500 بار

ما به عنوان یک تامین کننده باتجربه خدمات و بسته های سیستمی در بازار تزریق مواد شیمیایی

 • آموخته ایم که فیلتر کردن مواد شیمیایی کلید دستیابی به عملکرد ایمن و قابل اعتماد سیستم ها است.
 • فیلترهای شیمیایی طراحی شده ویژه دوزینگ پمپ لوا Lewa ما به مشتریان کمک می کند
 • تا از مشکلات غیر ضروری در هنگام تزریق مواد شیمیایی جلوگیری کنند.
 • فیلترهای دوگانه را می توان با محلول شیر DBB یک دسته یکپارچه عرضه کرد.

یونیت تزریق مواد شیمیایی و کلر و اسیددوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
دوزینگ پمپ و بیس پلیت در پکیج تزریق مواد شیمیایی

ساختار دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی
ساختار دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی و اجزای آن
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج آنلاین اندازه گریری و کنترل pH و ORP آنالایزر سنسور دوزینگ پمپ سیگما وریو
پکیج آنلاین اندازه گریری و کنترل pH و ORP آنالایزر سنسور دوزینگ پمپ سیگما وریو
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
methanol injection package
پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی