شیر چندکاره

توضیحات

نام محصول : شیر چند کاره (Multifunction valve)
دسته بندی : لوازم جانبی پمپ‌های دوزینگ
کمپانی : ProMinent


شیر پس ‌فشار: ایجاد فشار ثابت برای تزریق مواد شیمیایی و یا جلوگیری از دوزینگ بیشتر مایع

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی و دوزینگ پمپ های بتا گاما کانسپت سیگما
ProMinent Dosing pumps concept beta gammaX Sigma MFV BPV Accumulator

Beta ProMinent Multifunctional valve

Multifunctional Valve ProMinent Dosing Pump Beta
دوزینگ پمپ بتا پرومیننت مولتی فانکشنان ولو Beta MFV
Prominent mfv multifunctional valve
Prominent mfv multifunctional valve
Prominent mfv multifunctional valve
Prominent mfv multifunctional valve
شیر پسفشار و اطمینان پریفیکسد
Prominent mfv multifunctional valve
شیر هواگیری فشارشکن اطمینان
شیر چندمنظوره اطمینان و پسفشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق آنلاین مواد شیمیایی
پکیج تزریق آنلاین مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق آنلاین مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق آنلاین مواد شیمیایی
پکیج دوزینگ با پمپ دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره
پکیج دوزینگ با پمپ دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره
پکیج آنلاین تزریق مواد شیمیایی کولینگ تاور
پکیج آنلاین تزریق مواد شیمیایی کولینگ تاور
شیر چندکاره
شیر چندکاره
شیر چندکاره دوزینگ پمپ MFV
شیر چندکاره دوزینگ پمپ
prominent mfv multifunctional valve
پمپ دوزینگ سلونویدی بتا پرومیننت
دوزینگ پمپ بتا

شیر اطمینان: جلوگیری از افزایش فشار سیستم بیش از فشار تعریف شده برای شیر (در صورت افزایش فشار، شیر اطمینان باز شده و مایع را از طریق خط برگشتی تخلیه می ‌کند).

choose multi function valve prominent