دوزینگ پمپ وریو Vario

توضیحات

پمپ دوزینگ موتوری Vario ساده ترین دوزینگ پمپ موتوری تولید شده توسط کمپانی ProMinent آلمان است. این پمپ تنها با تغییر طول ضربه قادر به تغییر میزان تزریق است و کمینه تغییر میزان تزریق در این پمپ، یک درصد است.

دوزینگ پمپ

از جمله پمپ‌های دوزینگ موتوری – دیافراگمی می‌باشند که با توجه به ظرفیت و نحوه طراحی، کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند.
Vario C پمپی ساده و دقیق با طول عمر بالا می‌باشد.

مشخصات:

  • ظرفیت‌کاری در محدوده l/h 64-3 و در فشار bar 4-10
  • تنوع جنس هد در انواع PVDF و Stainless Steel
  • قابل ارائه در صورت تک‌فاز و سه فاز
  • تنظیم نرخ دوزینگ به صورت دستی

 


از جمله پمپ ‌های دوزینگ موتوری – دیافراگمی است که با توجه به ظرفیت و نحوه طراحی، کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند.
Vario C پمپی ساده و دقیق با طول عمر بالا می ‌باشد.

دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ وریو هد پمپ از مواد مختلف ساخته می شود
دوزینگ پمپ مواد شیمیایی
Vario Dosing Pump ProMinent
دوزینگ پمپ وریو پرومیننت PVDF
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو
پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو

پمپ تزریق مواد شیمیایی وریو