خانه » پژوهش » دستگاه اندازه‏‌گیری زاویه‌تماس و کشش‌سطحی » اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

نام محصول : تجهیزات اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس (DCAT)
دسته بندی : تجهیزات اندازه‌ گیری کشش سطحی و زاویه تماس

کمپانی : Dataphysics

این دستگاه زاویه‌ تماس پودرها و رشته ‌ها و نیز رفتار جذب مایعات در تر کردن مواد را طبق روش واشبورن اصلاح شده اندازه‌ گیری می‌ کند. همچنین زاویه‌ تماس دینامیکی و انرژی سطحی نمونه‌ های آزمایش منشوری و استوانه‌ ای طبق روش ویلهلمی توسط این سیستم قابل اندازه ‌گیری هستند. علاوه بر این، این دستگاه قابلیت اندازه‌ گیری کشش سطحی و فصل‌ مشترکی استاتیک مایعات، غلظت بحرانی تشکیل میسل مواد فعال کننده‌ سطح طبق روش صفحه‌ ی ویلهلمی یا روش حلقه دونوی و چگالی مایعات و نیز انجام آنالیز آزمایش ‌های ته‌ نشینی و نفوذ را دارد.

اندازه گیری کشش سطحی با افزایش غلظت سطحی

اندازه گیری کشش سطحی سیال با روش حلقه لاملا

RG_DIS

SC11_PP11

Adapt_SV10

DCAT11

DCAT11_Detail_Ring

DCAT21_LDU22

FO_PSH

Pt

PUR11_FH11