نام محصول : تجهیزات اندازه‌گیری نوری زاویه تماس و کشش سطحی (OCA)

دسته بندی : تجهیزات اندازه‌ گیری کشش سطحی و زاویه تماس

کمپانی : Dataphysics

اندازه ‌گیری و آنالیز استاتیکی و دینامیکی زاویه ‌ی تماس در این دستگاه به صورت نرم‌ افزاری و مبتنی بر روش‌ های قطره‌ ی چسبیده (sessile)، محصور (captive) و معلق (pendant) انجام می ‌شود. قابلیت ترشوندگی سطوح جامد، انرژی آزاد سطحی جامدات و قطعات دیگر و محاسبه ‌ی کشش سطحی و فصل مشترکی، بر اساس آنالیز شکل قطره انجام می ‌شود.

SP100

SP100

TBA60M

TBA60M

TBU_90

TBU_90

TEC400_NHD400

TEC400_NHD400

TEC700

TEC700

TFC100

TFC100

TPC150

TPC150

WTP

WTP

DCAT21_TEC250

DCAT21_TEC250

E-MD4

E-MD4

FSC80 FSH30 HTFQ1200_Inside HTFQ1200+OCA15LHT+Controller HTFQ1200+OCA15LHT+Controller_small LIA_MD MD_TBA60E MTT200M MVP NHD700 OCA5 Oca15_sd-d Oca20_emd OCA30_MD_TBA60 OCA30_ODG OCA30_ODG_small OCA30_TBA60E

OCA30_TEC_NHD

OCA30_TEC_NHD

OCA30_WT300e

OCA30_WT300e

OCA35_1

OCA35_1

OCA35_EMD4

OCA35_EMD4

OCA40Micro_Nanodosing_2200_images

OCA40Micro_Nanodosing_2200_images

OCAS

OCAS

SD-DE

SD-DE

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.