نام محصول : تجهیزات اندازه‌گیری نوری زاویه تماس و کشش سطحی (OCA)

دسته بندی : تجهیزات اندازه‌ گیری کشش سطحی و زاویه تماس

کمپانی : Dataphysics

اندازه ‌گیری و آنالیز استاتیکی و دینامیکی زاویه ‌ی تماس در این دستگاه به صورت نرم‌ افزاری و مبتنی بر روش‌ های قطره‌ ی چسبیده (sessile)، محصور (captive) و معلق (pendant) انجام می ‌شود. قابلیت ترشوندگی سطوح جامد، انرژی آزاد سطحی جامدات و قطعات دیگر و محاسبه ‌ی کشش سطحی و فصل مشترکی، بر اساس آنالیز شکل قطره انجام می ‌شود.

OCA

SP100

OCA

TBA60M

OCA

TBU_90

OCA

TEC400_NHD400

OCA

TEC700

OCA

TFC100

OCA

TPC150

OCA

WTP

OCA

DCAT21_TEC250

OCA

E-MD4

OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA

OCA

OCA30_TEC_NHD

OCA

OCA30_WT300e

OCA

OCA35_1

OCA

OCA35_EMD4

OCA

OCA40Micro_Nanodosing_2200_images

OCA

OCAS

OCA

SD-DE

OCA

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

OCA

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.