خانه » پژوهش » دستگاه آنالیز اندازه ذرات

دستگاه آنالیز اندازه ذرات

پتانسیل زتا

نتایج آزمایش:

هدف:

  • بررسی امولسیون‌ها و کلوییدها

دستگاه آنالیز اندازه ذرات

سایز نانوذرات

نتایج آزمایش:

  • سایز ذرات
  • پراکندگی سایز ذرات
  • میزان گردی و تیزی ذرات

هدف:

  • افزایش سرعت واکنش پودر
  • افزایش عملکرد دارو ها

دستگاه آنالیز اندازه ذرات

اطلاعاتی چون اندازه ذرات و مقدار شارژ الکتریکی آنها به ما کمک می کند تا خواص امولسیون ها و سوسپانسیون ها را بیشتر و دقیق تر بشناسیم.

پراکندگی نور دینامیکی (DLS) روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون استفاده می شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده ی چند نانومتر تا میکرون به کار می رود. در فناوری های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه گیری هستند. این روش به برهمکنش نور با ذره بستگی دارد. نور پراکنده شده بوسیله نانوذرات موجود در سوسپانسیون با زمان تغییر می کند که می تواند به قطر ذره ارتباط داده شود.

آنالیزور اندازه ذرات ابزاری است که از آن برای تحقیقات آزمایشگاهی، کنترل کیفیت و پایش و کنترل فرآیندهای طراحی شده که به آنالیز مخلوط ذرات در محدوده ابعادی نانومتر تا میکرومتر مربوط می شوند می توان استفاده کرد.

منوال دستگاه اندازه نانو ذره و پتانسیل زیتا

نام محصول : آنالیزور اندازه ذرات و پتانسیل جریان سیال (StabiSizer)
دسته بندی : سیستم های اندازه گیری پتانسیل زیتا ، پتانسیل جریان سیال و اندازه‌ی ذرات
کمپانی : ParticleMetrix

این سیستم علاوه بر اندازه ‌گیری پتانسیل جریان سیال، اندازه ذرات را با استفاده از روش پراکندگی دینامیکی نور لیزر (DLS) بدست می ‌آورد.


نام محصول : آنالیزور پتانیسل جریان سیال (CAS)
دسته بندی : سیستم های اندازه گیری پتانسیل زیتا ، پتانسیل جریان سیال و اندازه‌ی ذرات
کمپانی : ParticleMetrix

این دستگاه از سیستم تیتراسیونی برای اندازه گیری پتانسیل جریان سیال استفاده می‌ کند.

 

نام محصول : آنالیزور پتانسیل زیتا (Zeta Potential Analyzer) (ZetaView) 

دسته بندی : سیستم های اندازه گیری پتانسیل زیتا ، پتانسیل جریان سیال و اندازه‌ی ذرات
کمپانی : ParticleMetrix

این دستگاه با استفاده از تبدیل الکتروفورتیک به پتانسیل زیتا کار می کند.


دستگاه آنالیز اندازه ذرات
  ⬤ 966.4 کیلوبایت   ⬤ 320 بار دانلود شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.