خانه » پژوهش » آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب سه غلتکی three roll mill

عملکرد آسیاب‌سه‌غلتکی

 • استفاده از نیروی برشی حاصل از سه غلتک افقی که در جهت مخالف می چرخند.
 • مخلوط کردن مواد ویسکوز با یکدیگر
 • خرد کردن ذرات درشت
 • با تغییر فاصله بین غلتک ها میتوان به خواص دیگری رسید

آسیاب سه غلتکی three roll mill

چرا آسیاب‌سه‌غلتکی

 • آسیاب سه غلتکی (آسیاب غلتکی سه رول) کاربرد فراوان در داروسازی و رنگ سازی دارد باتوجه به اینکه ذرات هرچه کوچکتر شوند سطح موثر آنها بیشتر می شود و سرعت واکنش بالا می رود.
 • همچنین مخلوط کردن دو ماده مختلف با یکنواختی بسیار بالا با دستگاه آسیاب سه غلتکی بدست می آید.

کاربرد آسیاب‌سه‌غلتکی

 • لوازم آرایشی: پودر یکدست و نرم بدست می آید
 • کربن/گرافیت
 • داروسازی: با هدف افزایش سرعت واکنش دارو استفاده می شود
 • مواد شیمیایی:
 • کامپوزیت دندان: باعث یکدست شدن کامپوزیت می شود
 • رنگ‌: باعث خرد شدن رنگ دانه ها و افزایش شدت رنگ می شود

آسیاب سه غلتکی three roll mill

اجزای اصلی آسیاب‌سه‌غلتکی

 • غلتک تغذیه (feed roll)
 • غلتک وسط (center roll)
 • غلتک پیش‌انداز (apron roll)

آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب سه غلتکی three roll mill

تنظیمات آسیاب‌سه‌غلتکی

 • شکاف بین غلتک‌ها را می‌توان به صورت مکانیکی یا هیدرولیکی تنظیم و نگه‌داری کرد.
 • معمولا، فاصله بین دو غلتک خیلی بیشتر از اندازه ذرات است.
 • فاصله شکاف را میتوانیم هنگام فرآیند کاهش دهیم تا به میزان پخش شدگی مورد نظر دست یابیم.

کاربرد آسیاب‌سه‌غلتکی در شکلات‌سازی

طعم شکلات و سرعت آب شدن آن در دهان وابستگی زیادی به اندازه ذرات شکلات دارد. با آسیاب سه غلتکی این مقدار به حد مطلوب میرسد

آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب غلتکی سه رول


آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب سه غلتکی


آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب سه غلتکی و عملکرد آن


آسیاب سه غلتکی three roll mill

ساختار ابتدایی آسیاب سه غلتکی


آسیاب سه غلتکی three roll mill

نگاهی به آسیاب سه غلتکی


آسیاب سه غلتکی three roll mill

نگاهی به آسیاب سه غلتکی


آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب سه غلتکی کمپانی Exakt


آسیاب سه غلتکی three roll mill

عملکرد آسیاب سه غلتکی


آسیاب سه غلتکی three roll mill

اجزای آسیاب غلتکی سه رول


آسیاب سه غلتکی three roll mill

آسیاب سه غلتکی در آزمایشگاه

آسیاب سه غلتکی three roll mill