این مجموعه شامل روش های آنالیز حساس به سطح است که با طیف‌ نگاری الکترونی از سطح مورد بررسی، آنالیز شیمیایی را انجام می دهد. فرآیند تشکیل ترکیبات گوناگون روی سطوح مواد، به صورت یک لایه ‌نازک، تنها به کمک این روش قابل بررسی است. این مجموعه قادر به بررسی در حد لایه‌  تمی از سطح ماده است.

طیف‌بینی فوتوالکترون پرتو ایکس

نام محصول : طیف‌نگاری فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)
دسته بندی : دستگاه‌های انالیز سطح

– آنالیز شیمیایی کمّی و کیفی سطح نمونه ‌ی جامد و عمق نمونه توسط بمباران یونی
– شناسایی حالت شیمیایی گونه‌ های سطحی (از جمله حالت اکسایش عنصر)

دیدگاه بگذارید

بازگشت به بالا