رودخانه های عربستان

عربستان سعودی هیچ رودخانه دائمی ندارد، اما دارای وادی ( دره ) متعددی است که بستر رودخانه هایی هستند که به طور دائم یا متناوب خشک هستند.

این فهرست بر اساس حوضه زهکشی، با شاخه های مربوطه در زیر نام هر جریان بزرگتر، مرتب شده است.

دریای سرخ

اطلاعات بیشتر: دریای سرخ
 • وادی عفول
 • وادی به عنوان سور
 • وادی الحمد
 • وادی الجزل
 • وادی العقیق
 • وادی ربیغ
 • وادی فاطمه
 • وادی سعدیه
 • وادی اللیث
 • وادی ایدم

صحرای سوریه

اطلاعات بیشتر: صحرای سوریه
 • وادی صبا
 • وادی فجر
 • وادی در نقش سیرهان
 • وادی المیره
 • وادی حمیر
 • وادی عرعر
 • وادی البطین

نجد

اطلاعات بیشتر: نجد
 • وادی الرومه
 • وادی الباطن
 • وادی الجریر
 • وادی اررشاء
 • وادی حنیفه
 • وادی الدواسیر
 • وادی بیشه
 • وادی تثلیث
 • وادی حابونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *