اسکیمر Weir

کاربرد اسکیمر Weir

 • جدایش روغن از آب
 • جدا کردن نفت از سطح آب

اسکیمر Weir

علت آلودگی آب ها و نیاز به اسکیمر Weir

 • واژگونی کشتی ها
 • آلودگی فعالیت کارخانه
 • فرایندهای صنعتی سنگین

ساختار اسکیمر weir

 • با ساکشن خود جداسازی میکند
 • ماده شناور روی سطح آب را جدا میکند
 • سیال شناور را به یک مخزن هدایت میکند
 • یک هسته مرکزی وظیفه ساکشن را دارد
 • سه شناور اطراف آن تعادل را حفظ میکنند
 • معمولا یک پمپ سانتریفیوژ با قدرت هیدرولیک بجای برق در زیر قرار میگیرد
 • همچنین می توان پمپ را روی سطح خشکی قرار داد

مزیت اسکیمر weir

 • حساسیتی به روغن یا نفت ندارد
 • برای ویسکوزیته بالا تقریبا تنها گزینه است

اجزای اسکیمر weir

 • پمپ
 • سیستم شناوری
 • منبع انرژی
 • حلقه شلنگ
 • لوله اتصال
 • قسمت کنترل از راه دور

اسکیمر Weir با پمپ روکار (در محل)

در مدل هایی که پمپ در اسکیمر نصب است پمپ های زیر بکار میرود

 • پمپ پریستالتیک
 • پمپ دیافراگمی

اسکیمر Weir

ظرفیت اسکیمر Weir

بطور ماکسیمم 300 متر مکعب در ساعت

اسکیمر weir

 • سوخت دیزل سبک
 • نفت خام سنگین
 • سایر مواد زائد
 • خرده و نخاله