آب های سطحی در مقابل آب های زیرزمینی: تفاوت چیست؟

انواع مختلفی از آب وجود دارد که نیازهای تامین آب انسان را تامین می کند، از…

فلوکولانت برای تصفیه فاضلاب

فلوکولانت برای تصفیه فاضلاب لخته سازی، فرآیندی است که در آن کلوئیدها با افزودن یک عامل…

تبخیر خلاء: تخلیه صفر

تبخیر خلاء: تخلیه صفر تبخیر خلاء سیستمی است که برای تصفیه پساب های آبی حاصل از…

حذف فلزات سنگین از پساب

حذف فلزات سنگین از پساب چرا راه حلی برای «حذف فلزات سنگین» لازم است؟ فعالیت های…

منعقد کننده ها برای تصفیه فاضلاب

کاهش COD در پساب خروجی نهایی

کاهش COD در پساب خروجی نهایی تصفیه فاضلاب صنعتی: حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD). هنگام…

فرایند DTRO

DTRO (سیستم غشایی اسمز معکوس لوله دیسکی) شرح فرآیند – 02 اوت 2018- توضیحات فرآیند DTRO…

نحوه خاموش کردن منبع اصلی آب در هنگام نشت فاضلاب یا آب اصلی

اگر لوله‌ای نشت کند، آب در همه جا جاری می‌شود و باعث خیس شدن علف‌ها، آبگرفتگی…

فرآیندهای اساسی تصفیه فاضلاب

آب یک کالای گرانبها است. بنابراین برای حفاظت از آب های طبیعی و حمایت از تولید…

چگونه به طور موثر فاضلاب خود را تمیز کنید

اکثر مردم نمی دانند که هر چند وقت یکبار باید زهکشی ها را تمیز کرد، و…