خانه » ایستگاه اندازه گیری TBS وCGS

ایستگاه اندازه گیری TBS وCGS

TBS و CGS

ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS

ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS گاز طبیعی پس از استخراج و پالایش شدن ، مسیر خطوط انتقال را با فشار ( در حدود PSI 1050) را طی می کنند تا به نقاط مختلف برای مصرف برسند . این فشار در هیچ صورتی برای استفاده در تاسیسات ، صنایع و تجهیزات در ایستگاه های درون شهری و شهری مناسب نیست . بنابراین تکنولوژی ساخت ایستگاه اندازه گیری گاز TBS… ادامه »ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS