خانه » تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن سوخته چیست ؟ روغن مورد استفاده یا “sump oil” نباید دور ریخت. اگرچه کثیف می شود یا به اصطلاح روغن سوخته نامیده می شود. روغن استفاده شده را می توان از آلودگی ها پاک کرد و بارها و بارها بازیافت شود کاربردهای فراوانی برای روغن بازیافتی استفاده شده وجود دارد. موارد استفاده تصفیه روغن سوخته شامل: روغن مشعل صنعتی، جایی که روغن مورد استفاده تصفیه و فیلتر می… ادامه »تصفیه روغن سوخته