خانه » جک صنعتی

جک صنعتی

جک صنعتی

جک صنعتی

جک صنعتی جک صنعتی ” جک هیدرولیک ” یک دستگاه به شکل استوانه هست که داخلش مقادیری از روغن موجود می باشد که با فشار نیرو وارد این روغن می شود این نیرو روغن را به سمت استوانه دیگر انتقال می دهد و بعد از این مرحله همان روغن به پیستون استوانه فشار وارد می کندودر نهایت باعث به حرکت درآوردن اجسام می شوند. این روش کارکرد در عملکرد ماشین… ادامه »جک صنعتی