خانه » دستگاه اسمز معکوس

دستگاه اسمز معکوس

دستگاه اسمز معکوس

دستگاه اسمز معکوس

دستگاه اسمز معکوس اسمز معکوس ( RO ) یک فرآیند تصفیه آب است که از غشایی تا حدی نفوذپذیر برای جداسازی یون ها، مولکول های ناخواسته و ذرات بزرگتر از آب آشامیدنی استفاده می کند. در اسمز معکوس، از یک فشار اعمال شده برای غلبه بر فشار اسمزی استفاده می شود، این خاصیت وابستگی است که توسط اختلافات بالقوه شیمیایی حلال، یک پارامتر ترمودینامیکی، هدایت می شود. اسمز معکوس می… ادامه »دستگاه اسمز معکوس