خانه » دستگاه کشش سطحی

دستگاه کشش سطحی

نصب و آموزش دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس (1)

سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

مهارفن ابزار با مشارکت کمپانی Dataphysics آلمان ( بزرگترین تولید کننده دستگاههای اندازه‌گیری زاویه‌تماس و کشش سطحی) سمیناری درباره تجهیزات این کمپانی و ظرفیت های آن برگزار نمود. این سمینار در تاریخ  24 اردیبهشت 97 در دانشگاه خاتم برگزار شد. سخنران: آقای Dr. Nils Langer مدیر عامل کمپانی Dataphysics Instruments GmbH موضوع:  Methods for determining surface and interfacial tensions, contact angles and surface energies

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH E-MD4 دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس SD-DE OCAS OCA40Micro_Nanodosing_2200_images OCA35_EMD4 OCA35_1 OCA30_WT300e OCA30_TEC_NHD