خانه » زلال ساز سوپر پولساتور

زلال ساز سوپر پولساتور

زلال ساز سوپر پولساتور

زلال ساز سوپر پولساتور

زلال ساز سوپر پولساتور در تصفیه خانه ها دستگاه و قطعات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از مهم ترین آن ها زلال سازها یا کلاریفایرها هستند که دارای انواع مختلفی می باشند. در واقع از این دستگاه به منظور جداسازی لخته های تشکیل شده در فرآیند تصفیه استفاده می کنند. یکی از پر کاربرد ترین این دستگاه ها زلال ساز سوپر پولساتور است که در ادامه بیشتر… ادامه »زلال ساز سوپر پولساتور