خانه » پکیج تصفیه کندانسه

پکیج تصفیه کندانسه

پکیج تصفیه کندانسه

پکیج تصفیه کندانسه

پکیچ تصفیه کندانسه پکیچ تصفیه کندانسه پیشرو در طراحی و ساخت سیستم های پرداخت میعانات برای کاربردهای صنعتی ، برق و بخار می باشد . این پکیج ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻜﻴﺞ ﭘﻮﻟﻴﺶ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷد . این سیستم ها برای حفظ کیفیت بالای آب با حذف ناخالصی ها از جریان برگشت میعانات مورد استفاده قرار می گیرند. تصفیه کندانسه با تبادل یونی معمولی متفاوت است ، زیرا تبادل… ادامه »پکیج تصفیه کندانسه