آماده سازی و تزریق هیپوکلریت کلسیم

پکیج تزریق مواد شیمیایی

این سیستم با استفاده از جریان کنارگذر که از یک پمپ تامین می شود

به روش اضافه کردن پودر هیپوکلریت کلسیم به آب کنارگذر مراحل تزریق گندزدا را انجام می دهد.

طراحی و کاربرد این دستگاه برای استخرهای شنا و آب شرب است.

هیپوکلریت کلسیم

به حالت پودر سفید رنگ و با نام تجاری پرکلرین مصرف زیادی در گندزدایی آب دارد.

این ماده پس از ورود به محیط آب عامل -clo تولید کرده و باعث گندزدایی آب می شود.

امکان افزودن این ماده به آب به حالت پودر و با استفاده از پمپ های تزریق پودر امکان پذیر است.

در بیشتر موارد این ماده را ابتدا در آب حل کرده و محلول آنرا با پمپ های دوزینگ به آب تزریق می کنند.

آماده سازی و تزریق هیپوکلریت کلسیم در دو مدل زیر ارائه می شود:

1-دستگاه دومخزنه: در این دستگاه در مخزن اول برای مخلوط کردن پودر با آب برای بدست آوردن مخلوط اولیه استفاده می شود

و در مخزن دوم از این مخلوط به همراه آب استفاده می شود

و از مخزن دوم تزریق مستقیم به استخر یا مخازن آب دیگر استفاده می شود.

2-درسیستم جریان کنارگذر با استفاده از جریان کنارگذر که از یک پمپ تامین می شود

به روش اضافه کردن پودر هیپوکلریت کلسیم به آب کنارگذر مراحل تزریق گندزدا را انجام می دهد.

طراحی و کاربرد این دستگاه برای استخرهای شنا و آب شرب است.

پکیج کلرزنی و تزریق اسید فسفریک 50 درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *