آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

 • آشغالگیری یکی از فرایند های تصفیه فیزیکی می باشد که در این فرایند عمل حذف و جداسازی مواد جامد و شناور با قطر هایی بیش از 0/5سانتی متر صورت می پذیرد
 • بنا به میزان آب و یا فاضلاب ورودی می توان از آشغالگیرهای دستی و یا مکانیکی استفاده نمود
 • معمول ترین نوع آن آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen) است که عموما” در تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد
 • در تصفیه خانه های بزرگ به علت حجم زیاد آشغال ها الزاما” باید از آشغالگیرهای مکانیکی با عملکرد خودکار استفاده نمود.
 • آشغالگیر نواری مکانیکی،  برای تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی است که نسبت آشغال به فاضلاب ورودی بسیار بالاست

تصفیه فیزیکی

 • در تصفیه فیزیکی معمولاً از عوامل فیزیکی استفاده می‌گردد. آشغالگیری، دانه گیری، ته نشین نمودن، فیلتراسیون و … ازجمله روشهایـی هستند که در تصفیه فیزیکی فاضلاب متداول هستند. در تصفیه فیزیکی مواد جامد درشت از فاضلاب گرفته می‌شود تا واحدهای دیگر تصفیه بتوانند بدون تحمل بار زیاد، وظایف اصلی تصفیه را به راحتی انجام دهند
 • وجود مواد جامد درشت و حجیم به تأسیسات مکانیکی در تصفیه‌خانه از جمله پمپها و واحدهای اندازه گیر آسیب رسانده و اختلالاتی را در حوض‌های هوادهی و در بخش تصفیه لجن به وجود می‌آورند. تصفیه فیزیکی، واحدهای اصلی تصفیه و تأسیسات حساس تصفیه‌خانه را در مقابل خطرات ذکر شده محافظت می‌نماید

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

مکانیز های جنبی در آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

 • سیستم شستشوی آشغالگیر مکانیکی
 • فشرده سازی و تهیه کندانس
 • کانوایر جابجایی تفاله و ذرات جامد

مهندسی و طراحی آشغالگیر مکانیکی

 • عرض آشغالگیر مکانیکی نواری می‌تواند با درجات 60، 75 و 85 باشد این مورد به عرض کانال بستگی دارد
 • برای حداکثر بازده، سرعت بالاتر جریان و حذف بیشتر مواد جامد، زاویه پیشنهادی 75 درجه می باشد.
 • آشغالگیر مکانیکی، مواد جامد را با سرعتی در حدود 0.03 m/s به بیرون کانال هدایت می کند.
 • میزان حداکثر مواد جامد حذف شده توسط آشغالگیر مکانیکی نواری به مدل و زاویه نصب آن بستگی دارد.
 • حرکت صفحه  می‌تواند مداوم یا متناوب باشد. با این حال عملیات متناوب توصیه می شود که می‌تواند باعث افزایش به دام اندختن مواد جامد شود.

فرایند آشغالگیری در تصفیه خانه

 • ذرات جامد بیش از یک سانتی متر از جریان فاضلاب جدا سازی میشود
 • این ذرات سپس روی بستر المان‌ها قرار میگیرد
 • در قسمت عقبی واحد آشغالگیر مکانیکی تخلیه می‌شود.
 • پس از آشغالگیری ذرات درشت، مرحله نهایی آغاز میشود
 • در این مرحله نوبت آشغال های ریز میرسد که با آشغالگیر نواری ریز تر صورت میپذیرد

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب