تصفیه فیزیکی

  • در تصفیه فیزیکی معمولاً از عوامل فیزیکی استفاده می‌گردد. آشغالگیری، دانه گیری، ته نشین نمودن، فیلتراسیون و … ازجمله روشهایـی هستند که در تصفیه فیزیکی فاضلاب متداول هستند. در تصفیه فیزیکی مواد جامد درشت از فاضلاب گرفته می‌شود تا واحدهای دیگر تصفیه بتوانند بدون تحمل بار زیاد، وظایف اصلی تصفیه را به راحتی انجام دهند
  • وجود مواد جامد درشت و حجیم به تأسیسات مکانیکی در تصفیه‌خانه از جمله پمپها و واحدهای اندازه گیر آسیب رسانده و اختلالاتی را در حوض‌های هوادهی و در بخش تصفیه لجن به وجود می‌آورند. تصفیه فیزیکی، واحدهای اصلی تصفیه و تأسیسات حساس تصفیه‌خانه را در مقابل خطرات ذکر شده محافظت می‌نماید