آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

آشغالگیر

  • آشغالگیری یکی از فرایند های تصفیه فیزیکی می باشد که در این فرایند عمل حذف و جداسازی مواد جامد و شناور با قطر هایی بیش از 0/5سانتی متر صورت می پذیرد
  • بنا به میزان آب و یا فاضلاب ورودی می توان از آشغالگیرهای دستی و یا مکانیکی استفاده نمود
  • معمول ترین نوع آن آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen) است که عموما” در تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد
  • در تصفیه خانه های بزرگ به علت حجم زیاد آشغال ها الزاما” باید از آشغالگیرهای مکانیکی با عملکرد خودکار استفاده نمود.

تصفیه فیزیکی

  • در تصفیه فیزیکی معمولاً از عوامل فیزیکی استفاده می‌گردد. آشغالگیری، دانه گیری، ته نشین نمودن، فیلتراسیون و … ازجمله روشهایـی هستند که در تصفیه فیزیکی فاضلاب متداول هستند. در تصفیه فیزیکی مواد جامد درشت از فاضلاب گرفته می‌شود تا واحدهای دیگر تصفیه بتوانند بدون تحمل بار زیاد، وظایف اصلی تصفیه را به راحتی انجام دهند
  • وجود مواد جامد درشت و حجیم به تأسیسات مکانیکی در تصفیه‌خانه از جمله پمپها و واحدهای اندازه گیر آسیب رسانده و اختلالاتی را در حوض‌های هوادهی و در بخش تصفیه لجن به وجود می‌آورند. تصفیه فیزیکی، واحدهای اصلی تصفیه و تأسیسات حساس تصفیه‌خانه را در مقابل خطرات ذکر شده محافظت می‌نماید