خانه » آب و فاضلاب » دستگاه سختی گیر رزینی

دستگاه سختی گیر رزینی

چرا از سختیگیر استفاده میکنیم

 • تشکیل رسوب بر روی مبدل های گرمایشی و سرمایشی
 • مات شدن رنگ درصنایع رنگرزی و نساجی
 • ایجاد رسوب برروی  دوش حمام و شیرها آب
 • ایجاد لک پس از شستشوی البسه
 • مصرف بالای انژری در سیتم گرمایشی به دلیل تشکیل رسوب
 • عامل افت فشار و گرفتگی ممبران RO

انواع رزین تبادل کننده یون

 • رزین کاتیونی ضعیف
 • رزین کاتیونی قوی
 • رزین آنیونی ضعیف
 • رزین انیونی قوی

مهمترین روش های سختی گیری از آب

 • جدا کردن املاح کلسیم و منیزیم با استفاده از مواد شیمیایی
 • تبدیل املاح کلسیم و منیزیم به املاح سدیم
 • سبک کردن آب با درهم کردن دو روش فوق ذکر
 • روش های مغناطیسی تصفیه آب

انواع سختی گیر

 • سختی گیر رزینی
 • فیلتر کربن
 • اسمز معکوس
 • سختی گیر مغناطیسی
 • سختی گیر الکترونیکی