خانه » آب و فاضلاب » اولترافیلتراسیون – حذف کدورت و ذرات معلق

اولترافیلتراسیون – حذف کدورت و ذرات معلق

کاربرد اصلی اولترافیلتراسیون

  • پیش تصفیه آب شیرین کن و نانو فیلتراسیون
  • پیش تصفیه آب داروسازی
  • حذف کدری و زردی از آب آشامیدنی
  • تامین آب شرب استاندارد
  • حذف مواد آلی از آب شرب
  • پاکسازی میکروبی آب شرب
  • تفکیک پروتئین، آنزیم و کربوهیدرات شیر
  • تصفیه فاضلاب بهداشتی
  • تصفیه فاضلاب صنعتی
  • سیستم تصفیه آب خانگی