اولترافیلتراسیون – حذف کدورت و ذرات معلق

کاربرد اصلی اولترافیلتراسیون

 • پیش تصفیه آب شیرین کن و نانو فیلتراسیون
 • پیش تصفیه آب داروسازی
 • حذف کدری و زردی از آب آشامیدنی
 • تامین آب شرب استاندارد
 • حذف مواد آلی از آب شرب
 • پاکسازی میکروبی آب شرب
 • تفکیک پروتئین، آنزیم و کربوهیدرات شیر
 • تصفیه فاضلاب بهداشتی
 • تصفیه فاضلاب صنعتی
 • سیستم تصفیه آب خانگی

کاربرد سیستم اولترافیلتراسیون (UF)

 • حذف بقایای چربی در سیکل برگشتی
 • حذف روغن ها و چربی ها
 • استفاده به عنوان پیش تصفیه آب شیرین کن
 • استفاده به عنوان پیش تصفیه نانو فیلتراسیون
 • استفاده به عنوان پیش تصفیه سیستمهای آب شیرین کن دریایی
 • حذف ذرات معلق آب دریا
 • پیش تصفیه آب شرب
 • استفاده بصورت غرقآبی
 • حذف بسیاری از دارو ها از آب
 • حذف آنزیم ها از آب

اولترافیلتراسیون (UF) کجا کاربرد دارد

 • تولید آب معدنی و نوشیدنی گازدار
 • نساجی
 • تصفیه پتروشیمی ها و هرجا آب برگشتی چرب باشد
 • بازیافت آب تبرید

اولترافیلتراسیون – حذف کدورت و ذرات معلق

مزایای اولترافیلتراسیون

 • افزایش طول عمر فیلتر ممبران
 • افزایش دوره شستشوی فیلتر ممبران
 • میتوان مثل فیلتر ممبران با جریان برعکس شستشو داد
 • کاهش انرژی مصرفی در آب شیرین کن
 • عبوردهی بالای آب
 • حذف باکتری ها و ویروس ها
 • حذف پاتوژن ها
 • حذف کلیه بافت های حیوانی و گیاهی
 • مقاومت در برابر خورنده ها