خانه » آب و فاضلاب » تصفیه آب به روش ZLD

تصفیه آب به روش ZLD

تصفیه آب به روش Zero Liquid Discharge

مراحل تصفیه آب بروش ZLD

  1. نمک زدایی از آب با سیستم RO اولیه
  2. عملیات تغلیظ میانی
  3. نمک زدایی از مواد تغلیظ شده با سیستم RO ثانویه

نیاز به حفظ منابع آب سطحی و زیر زمینی در بسیاری موارد، ممکن است مانع از مصرف آب تغلیظ شده به یکی از سه روش اول است.

بنابراین یک روش مناسب ZLD است. در تصفیه آب به روش ZLD مواد تغلیظ شده با فرآورده آب شیرین و اصل نمک خشک تعویض می شود.

در نتیجه این فرآیند، هیچ مایع بی مصرفی برای تخلیه وجود ندارد.

روش های مدیریت خروجی شور

  • تخلیه به آب سطحی
  • تزریق در چاه های عمیق
  • استفاده در چاه های عمیق
  • استفاده برای مصارف عمومی
  • استفاده از سیستم های بدون پساب (تصفیه آب به روش ZLD)

ساختار ZLD