بلبرینگ سنگ شکن کدام بلبرینگ است

  • رولبرینگ هایی هست که در سنگ شکن استفاده میشود
  • بیرینگ های سنگ شکن در اصل رولبرینگ (رولبرینگ بشکه ای) هستند
  • ویژگی رولبرینگ صنایع سنگ شکن بالا بودن قدرت تحمل فشار است

انواع رولبرینگ بلبرینگ بشکه ای سنگ شکن

  • رولبرینگ بشکه ای در ماشین آلات سرند یا دستگاه های سنگ شکن
  • اغلب از نوع شبکه برنج
  • در دو نوع با شفت ورودی ساده و K می باشد.
  • منظور از K یا کونیک بودن رولبرینگ بشکه ای استفاده از رولبرینگ به همراه بوش و چاگنت است

جدول پر مصرف ترین انواع رولبرینگ سنگ شکن

ارتفاع قطر خارج قطر داخل شماره فنی رولبرینگ
93 میلیمتر 280 میلیمتر 130 میلیمتر 22326
86 میلیمتر 260 میلیمتر 120 میلیمتر 22324
80 میلیمتر 240 میلیمتر 110 میلیمتر 22322
73 میلیمتر 215 میلیمتر 100 میلیمتر 22320
64 میلیمتر 190 میلیمتر 90 میلیمتر 22318
144 میلیمتر 440 میلیمتر 260 میلیمتر 23152K
106 میلیمتر 420 میلیمتر 280میلیمتر 23056

(موارد ذکر شده تنها بخشی از رولبرینگ های مورد استفاده در این صنعت می باشد)

کدام مارک بلبرینگ سنگ شکن با کیفیت تر است؟

  • KG
  • DYZV
  • GPZ

nke-bearings-for-wind-energyبلبرینگ صنعتی و اسمبل قطعات آن