سنسور پارگی دیافراگم

این سنسور وظیفه تشخیص و اعلام پارگی دیافراگم در دوزینگ پمپ را دارد.

 

Sigma Dosing Pump
دوزینگ پمپ هایدرو چگونه عمل می کند
دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
ProMinent Evolution Orlita Dosing Pump
EVO Pump
prominent-pump-hydraulic-diaphragm-motor-driven
prominent-pump-hydraulic-diaphragm-motor-driven
ProMinent Orlita Evolution Injection Pump
ProMinent Orlita Evolution Injection Pump
Metering Pump Orlita Evolution Series