خانه » پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

پمپ تزریق هیدرولیکی دوزاترون و میکسترون

مزایای استفاده از پمپ دوساترون Dosatron

حذف استفاده از منبع آب
دسترسی یکنواخت پرنده به دارو
حفظ شدن خواص و افزایش عمر مفید دارو
جلوگیری کننده از رسوب و گرفتگی خطوط آبخوری و نیپل ها
شستشوی آسان
کاهش مصرف دارو و جلوگیری کننده از هدر رفتن آن

مشخصات فنی پمپ دوساترون Dosatron

قابلیت انتقال 36000 لیتر آب در شبانه روز
قابلیت کارکرد در فشارهای مختلف آب تا 6 بار
قابلیت توزیع دارو در دوزهای 0/1 تا 20 لیتر در هزار لیتر آب

پمپ تزریق نسبی - آسان ترین نحوه نصب و اجزای آن

پمپ تزریق نسبی - نحوه نصب جهت کاهش میزان دوزینگ و اجزای آن

اجزای تشکیل دهنده پمپ دوساترون Dosatron

پمپ تزریق دارو: وارد کردن دوز مورد نیاز دارو به خطوط آبخوری
فشار شکن و فشار سنج: تنظیم کننده فشار آب
فیلتر آب: تصفیه کننده آب ورودی به سیستم
کنتور آب: اندازه گیری کننده میزان مصرف آب
شیر سه طرفه: شستشو دهنده سیستم

پمپ تزریق خودمکش و ساختار آن دوزاترون Dosatron Pump

راهنمای فارسی پمپ تزریق نسبی دوزاترون
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 127 بار دانلود شده

دوزینگ پمپ تزریق نسبی دوزاترون دوساترون دساترون

دوزینگ پمپ تزریق نسبی دوزاترون دوساترون دساترون

دوزینگ پمپ تزریق نسبی دوزاترون دوساترون دساترون

دوزینگ پمپ تزریق نسبی دوزاترون دوساترون دساترون

دوزینگ پمپ تزریق نسبی دوزاترون دوساترون دساترون

منوال پمپ تزریق دارو D8R دوزاترون فرانسه
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 83 بار دانلود شده

راهنمای فارسی پمپ تزریق نسبی دوزاترون
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 127 بار دانلود شده