پمپ دوساترون
خانه » پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

مزایای استفاده از پمپ دوساترون Dosatron

حذف استفاده از منبع آب
دسترسی یکنواخت پرنده به دارو
حفظ شدن خواص و افزایش عمر مفید دارو
جلوگیری کننده از رسوب و گرفتگی خطوط آبخوری و نیپل ها
شستشوی آسان
کاهش مصرف دارو و جلوگیری کننده از هدر رفتن آن

مشخصات فنی پمپ دوساترون Dosatron

قابلیت انتقال 36000 لیتر آب در شبانه روز
قابلیت کارکرد در فشارهای مختلف آب تا 6 بار
قابلیت توزیع دارو در دوزهای 0/1 تا 20 لیتر در هزار لیتر آب

پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

اجزای تشکیل دهنده پمپ دوساترون Dosatron

پمپ تزریق دارو: وارد کردن دوز مورد نیاز دارو به خطوط آبخوری
فشار شکن و فشار سنج: تنظیم کننده فشار آب
فیلتر آب: تصفیه کننده آب ورودی به سیستم
کنتور آب: اندازه گیری کننده میزان مصرف آب
شیر سه طرفه: شستشو دهنده سیستم

پمپ تزریق خودمکش و ساختار آن دوزاترون Dosatron Pump

پمپ دوساترون
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 157 بار دانلود شده

پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

پمپ دوساترون

پمپ دوساترون
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 107 بار دانلود شده
پمپ دوساترون
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 157 بار دانلود شده