مولتی را انتخاب کنیم یا شیر پس فشار را
خانه » مولتی را انتخاب کنیم یا شیر پس فشار را

مولتی را انتخاب کنیم یا شیر پس فشار را

چه زمانی از مولتی فانکشنال ولو استفاده میکنیم و چه زمانی از شیر پس فشار؟

  • شیر پس فشار نقش کلیدی در پکیج تزریق مواد شیمیایی دارد که قبلا به آن اشاره کردیم.
  • ما اینجا می خواهیم درخصوص انتخاب شیر پس فشار و یا انتخاب شیر چندکاره بجای آن سخن بگوییم.
  • با توجه به آسانی کار با مولتی فانکشنال ولو، همیشه گزینه اولی، این شیر است اما در جاهایی که با دبی بسیار بالاتر سر و کار داریم، هنوز مولتی متناسب تولید نشده و ناگزیر به استفاده از شیر پس فشار خواهیم بود.
مولتی را انتخاب کنیم یا شیر پس فشار را

ProMinent Dosing pumps concept beta gammaX Sigma MFV BPV Accumulator