آئین نامه و مقررات خدمات پس از فروش و گارانتی

با توجه به حساسیت کالاهائی که توسط شرکت مهارفن‌ابزار ارائه می‌گردد،‌ مقررات زیر جهت روشن نمودن تعهدات این شرکت نسبت به مشتریان گرامی تدوین گردیده است. توجه و همکاری مشتریان عزیز در اجرای این مقررات باعث می‌شود، عملیات نصب، سرویس و آموزش در حداقل زمان ممکن انجام پذیرفته و استفاده کنندگان محترم بتوانند مدت‌های طولانی بدون بروز اشکال از دستگاه‌های خریداری شده استفاده نمایند.

ماده 1

به طور کلی مسئولیت حمل دستگاه‌هائی که از شرکت خریداری می‌شوند تا به محل نصب، طبق این آئین‌نامه، به ‌عهده مشتری محترم می‌باشد. موارد استثنا هنگام خرید توسط کارشناسان فروش به مشتری اعلام خواهد گردید.

ماده 2

نظر به اهمیت سرویس‌دهی و نیز جهت احراز سلامت دستگاه‌ خریداری شده، دستگاه‌های مذکور باید در حضور کارشناس شرکت باز شوند. بازکردن، بسته‌بندی مجدد توسط مشتری یا تحویل گیرنده دستگاه، باعث باطل شدن ضمانتنامه خواهد شد.

ماده 3

دستگاه‌هایی که به نصب، راه‌اندازی و آموزش توسط کارشناسان شرکت مهار‌فن‌ابزار نیاز ندارد از شمول مواد فوق مستثنی بوده و این امر هنگام فروش توسط کارشناس فروش به مشتری اعلام خواهد شد.

ماده 4

طول دوره گارانتی در مورد دستگاه‌های خریداری شده 12 ماه پس از تاریخ تحویل کالا می‌باشد . موارد استثنا هنگام خرید توسط کارشناسان فروش به مشتری اعلام خواهد گردید.

ماده 5

حوادث و عملیات زیر باعث منتفی شدن ضمانت دستگاه‌های فروخته شده خواهد شد

1-5 بازکردن، بسته‌بندی یا روشن کردن و استفاده از دستگاه‌ها توسط مشتری قبل از نصب‌ و راه‌اندازی توسط کارشناسان شرکت مهار‌فن‌ابزار (در مورد دستگاه‌هایی که نیاز به نصب و آموزش دارند)

2-5 مخدوش نمودن برچسب ضمانتنامه

3-5 آسیب‌دیدگی در اثر ضربه یا افتادن از ارتفاع در هنگام حمل توسط مشتری

4-5 هرگونه آسیب‌دیدگی که در اثر استفاده نادرست از دستگاه به وجود بیاید

5-5 هرگونه آسیب‌دیدگی در اثر نوسانات برق یا شرایط محیطی (دمای محیط، کیفیت ماده مورد آنالیز و …)

6-5 مواد و قطعات مصرفی (مانند الکترودها) شامل گارانتی نمی‌باشند.

ماده 6

دوزینگ پمپ های با هد پلی‌پروپیلن و پی وی سی برای سولفوریک اسید 85% تا 96% و  پلی‌پروپیلن  برای کلر شامل گارانتی نمی باشد.

ماده 7

مسئولین نصب و راه‌اندازی بخش سرویس شرکت موظفند پس از خاتمه کار، کارت سرویس دستگاه را به امضاء مشتری و یا نماینده وی برسانند. امضاء کارت سرویس توسط مشتری یا نماینده وی به معنی تحویل نهائی و سلامت کارکرد دستگاه می‌باشد.

ماده 8

طی مدت زمان نصب و راه‌اندازی و قبل از اتمام آن، مشتری مجاز به استفاده از دستگاه نمی‌باشد در غیر اینصورت مسئولیت صدمات احتمالی به‌عهده وی خواهد بود.

ماده 9

چنانچه مشتری نسبت به نحوه نصب، راه‌اندازی، تعمیر و یا آموزش دستگاه اعتراض داشته باشد، باید مراتب را حداکثر تا 3 روز بعد از زمان سرویس، کتباً به شرکت اعلام نماید.

ماده 10

برای ارائه خدمات و سرویس در شهرستان‌ها، کلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان به‌عهده مشتری خواهد بود.