تراز بودن دوزینگ پمپ هنگام نصب
خانه » تراز بودن دوزینگ پمپ هنگام نصب

تراز بودن دوزینگ پمپ هنگام نصب

دوزینگ پمپ در قسمت کاسه هد (liquid end) از دو شیر برای جدا کردن فرآیند مکش و تزریق استفاده می کند. به این صورت که در هنگام مکش، شیر تزریق مسدود است و در هنگام تزریق شیر مکش مسدود است. این عمل معمولن در پمپ های دوزینگ توسط ساچمه ها یا گلوله های درون این شیرها رخ می دهد.

تراز بودن دوزینگ پمپ هنگام نصب

انیمیشن مکش و تخلیه

یکی از موارد لازم هنگام نصب دوزینگ پمپ، تراز بودن پمپ است.

علت این است که اگر پمپ دوزینگ از حالت تراز خارج باشد عملکرد ساچمه ها با نقص روبرو می شود و میزان دوزینگ به مقدار اندکی کمتر می شود.

هرچه پمپ از حالت تراز بیشتر خارج شود، میزان دقت دوزینگ هم کاهش می یابد.

البته تراز بودن پمپ در جایی اهمیت می یابد که به دنبال دقت بسیار بالایی باشیم.