دوزینگ پمپ ماکرو Makro TZ

دوزینگ پمپ سری ماکرو TZ بصورت یک کله و چند کله ارائه میشود

هر کله یا هد پمپ ماکرو 5 میتواند به دو حالت زیر باشد:

دیافراگم مکانیکی

پلانجری یا پیستونی

دوزینگ پمپ ماکرو تی زد پرومیننت Makro TZ

ProMinent MakroTZ

ProMinent Makro TZ Diaphragm Pump

ProMinent Makro TZ CNPA Concept Agitator Tank

دوزینگ پمپ MakroTZ

ProMinent Makro TZ Pump Asia

سیستم پرایمینگ

دوزینگ پمپ ماکرو تی زد پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ ماکرو تی زد

دوزینگ پمپ Makro TZ Ha

پمپ دوزینگ ماکرو تی زد

پمپ دوزینگ ماکرو تی زد

 

دیدگاه بگذارید

بازگشت به بالا