خانه » فیلتر آکوالاین

فیلتر آکوالاین

فیلتر آکوالاین

فیلتر آکوالاین

فیلتر آکوالاین برند آکوا لاین یکی از دستگاه های با کیفیت داخلی با کیفیت که برای مصارف خانگی به کار می رود،این فیلتر آکوالاین در ایران مونتاژشده و قطعات آن ساخت ایران و برخی قطعات آن ها وارداتی می باشد . تصفیه ی آب توسط اسمز معکوس انجام شده که تمامی میکروب ها، جامدات معلق درون آب ،مواد مضر موجود در آب، سنگ ریزه، گل و لای، شن و ماسه،… ادامه »فیلتر آکوالاین