خانه » هود لامینار

هود لامینار

هود لامینار

هود لامینار

هودهای لامینار چیست ؟ هود از کاربردی ترین و مهمترین وسایل قابل استفاده در انواع آزمایشگاه ها هست. لامینار با استفاده از محفظه ی فیزیکی که وظیفه آن مراقبت از مواد داخل هود در برابر آلودگی های محیطی و حتی حفاظت کارکنان موجود در آزمایشگاه ها و خود آزمایشگاه در برابر مواد آلوده وسمی و خطرناک موجود در محفظه هود را انجام می دهد. هود جریان آرام خطی (Laminar Flow… ادامه »هود لامینار