ماشین پر کن روتاری

دستگاه های پرکن در کل به دو نوع ماشین های خطی و ماشین های روتاری (دوار) تقسیم بندی میشوند. از مهم ترین ویژگی این دستگاه میتوان به فضای کم برای قرارگیری نسبت به دستگاه های خطی دانست. در زمان ساخت این دستگاه ها، با توجه به نیاز مشتری ظرفیت های پرکردن از دویست و پنچاه سی سی تا چهار لیتر متفاوت است.

  • ماشین ها روتاری پیستونی؛

ماشین ها پر کن روتاری نوعی دستگاه هستند که برای پر کردن ظروف یا بطری استفاده میشوند. از این دستگاه برای پر نمودن مواد با غلظت گوناگون مایعات استفاده میشود. این ماشین ها برای پر نمودن حجم های گوناگون دارای کاربرد میباشد. تعداد نازل ها در انواع پر کننده روتاری متفاوت میباشد. به گونه ای که در مدل های تک نازله، چهار نازله و … در بازار موجود هستند.

ماشین های پر کن پیستونی روتاری دستگاه های هستند که دارای قابلیت های نظیر: سرعت زیاد، ایمنی و انعطاف پذیری میباشند. از این دستگاه ها برای پر نمودن انواع ظروف به وسیله انواع گوناگون مواد که داری چگالی زیادی (گرانروی بالا) میباشد، استفاده میشود.

ماشین پر کن روتاری

  • نحوه کار ماشین های پر کن مایعات روتاری؛

فرایند پر نمودن ظروف به وسیله ماشین های پر کن روتاری به شرح زیر میباشد.

  1. ظرف خالی مورد نظر که بر طبق غلظت مایع و همچنین نوع مصرف ساخته شده است. به وسیله ای اپراتور های دستگاه به درون نوار نقاله وارد میشود.
  2. مکان قرار گیری به وسیله ای درایو چرخش تنظیم میگردد. تا با حرکت ماشین سازگار باشد. تا به ایستگاه پمپ برسد.
  3. سنسور های پر کردن زمانی که وجود یک ظرف را تشخیص دهند مرحله پر شدن ظرف آغاز میشود.
  4. نازل ها دستگاه باز میشوند و بر اساس میزان وزنی که از قبل معین شده ظرف را پر مینمایند.
  5. چرخ های نقاله ظروف پر شده را از محل پر کننده خارج مینماید.
  • انواع دستگاه های پر کن روتاری؛

انواع گوناگونی از این دستگاه های پر کن به منظور پر نمودن مایعات گوناگون وجود دارد که در زیر آنها را بیان نموده ایم.

ماشین پر کن روتاری

دستگا ها پر کن  برای پر نمودن مایعات رقیق؛

از این دستگاه برای پر نمودن مایعات رقیق که دارای غلظت همانند آب هستند؛ استفاده میشود. نظیر دوغ، نوشابه و …..

دستگاه های پر کننده دستی برای پر نمودن مایعات غلیظ؛

از این دستگاه برا مایعاتی که دارای غلظت بیشتری هستند به عبارتی دارای گرانروی بالایی هستند استفاده میشود. موادی از قبیل عسل، روغن کنجد، کره ای بادام زمینی و …. استفاده میشود. استفاده از روش سیلندر و پیستون برای پر نمودن این مایعات مناسب میباشند. پر کننده مایعات نیمه اتوماتیک در دو مدل شاسی و رومیزی در بازار وجود دارد. البته دارای ظرفیت کمی نسبت به مدل اتوماتیک میباشد.

ماشین پر کن روتاری

دستگاه پر کن مایعات کوچک؛

برای پر نمودن مایعاتی در ظروفی از قبیل بطری های داروی و ظروف کوچک و همچنین ظروف شیشه ای  کاربرد دارند.

دستگاه پر کن بطری؛

نوعی دستگاه پر کننده روتاری میباشد که به منظور پر نمودن بطری های شیر یا بطری های شیشه ای استفاده میشود.