خانه » مهار فن ابزار » نمایندگی ها » کمپانی Dataphysics آلمان

کمپانی Dataphysics آلمان

کمپانی دیتافیزیکس آلمان ارائه دهنده دستگاههای اندازه گیری کشش سطحی و زاویه­ تماس به روش استاتیک و دینامیک میباشد.

اندازه گیری کشش سطحی، زاویه تماس، انرژی آزاد سطح جامد، زاویه­ی تماس پودرها، کشش سطحی پلیمرهای مذاب ، بررسی تشکیل میسل و غلظت بحرانی میسل ها و…. از جمله کاربردهای گسترده­ی این دستگاهها میباشد.

تجهیزات جانبی مورد استفاده برای این دستگاهها بسیار گسترده میباشد به طوریکه امکان اندازه گیری زاویه تماس وکشش سطحی در دمای بالا و خلا نیز امکان پذیر است.

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

OCA35-dataphysics

OCA35-dataphysics

SVT20N-dataphysics

SVT20N-dataphysics

DCAT21_dataphysics

DCAT21_dataphysics

MS20
  ⬤ 1.8 مگابایت   ⬤ 194 بار دانلود شده
SVT Manual
  ⬤ 6.4 مگابایت   ⬤ 573 بار دانلود شده
اندازه گیری زاویه تماس قطره بی پایه Sessile Drop
  ⬤ 1.2 مگابایت   ⬤ 79 بار دانلود شده