کنترل ‌کننده جریان (Flow control)

نام محصول : کنترل ‌کننده جریان (Flow control) دسته بندی : لوازم جانبی پمپ‌های دوزینگ کمپانی : ProMinent

در صورت ایجاد خطا در مقدار دوزینگ به ازای چند ضربه مثلا 5 یا 7 ضربه پمپ را خاموش می‌ کند.

انواع جنس: PVDF و SS

 

Gamma X GMXA GXLa Dosing Pump Package CIP دوزینگ پمپ پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامین

دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی

پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشارپکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه جای قلابپکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه آکومولاتور و شیر فشارشکنپکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسیپکیج تزریق مواد شیمیایی سیلندر کالیبراسیون آکومولاتور مکش و تزریقدوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولودوزینگ پمپ و بیس پلیت در پکیج تزریق مواد شیمیاییساختار پکیج تزریق مواد شیمیاییپکیج تزریق مواد شیمیایی و نقشه ایزومتریک

پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن
پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
methanol injection package
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه اجزا فشارسنج سیلندر کالیبراسیون بال ولو استرینر شیر اطمینان شیر پس فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه اجزا فشارسنج سیلندر کالیبراسیون بال ولو استرینر شیر اطمینان شیر پس فشار
شماتیک اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی
شماتیک اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی کالیبریشن پات مخزن بال ولو گیج فشار دیافراگمی شیر پسفشار شیر اطمینان صافی اینجکشن ولو
کالیبریشن پات در لاین مکش پکیج تزریق مواد شیمیایی
کالیبریشن پات در لاین مکش پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

ProMinent CNPA CNPB CNPC Concept PlusBeta ProMinent Multifunctional valve

پکیج تزریق کلر بصورت اتوماتیک
پکیج کلرزنی
پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ
پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ
پکیج کلرزن
پکیج کلرزن