کنترل ‌کننده جریان (Flow control)

نام محصول : کنترل ‌کننده جریان (Flow control) دسته بندی : لوازم جانبی پمپ‌های دوزینگ کمپانی : ProMinent

در صورت ایجاد خطا در مقدار دوزینگ به ازای چند ضربه مثلا 5 یا 7 ضربه پمپ را خاموش می‌ کند.

انواع جنس: PVDF و SS

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)

 

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
methanol injection package
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه اجزا فشارسنج سیلندر کالیبراسیون بال ولو استرینر شیر اطمینان شیر پس فشار
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
شماتیک اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی کالیبریشن پات مخزن بال ولو گیج فشار دیافراگمی شیر پسفشار شیر اطمینان صافی اینجکشن ولو
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
کالیبریشن پات در لاین مکش پکیج تزریق مواد شیمیایی
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)کنترل ‌کننده جریان (Flow control)

کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج کلرزنی
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ
کنترل ‌کننده جریان (Flow control)
پکیج کلرزن