خانه » نفت و گاز » دوزینگ پمپ » لوازم جانبی دوزینگ پمپ » هیتر کلگی پمپ تزریق

هیتر کلگی پمپ تزریق

هیتر کلگی پمپ تزریق

هیتر یا گرم کننده هد دوزینگ پمپ کجا کاربرد دارد

  • سیال هایی که در دمای محیط منجمد می شوند
  • تزریق بین دو فرآیند صورت می گیرد که دما در هردو بالا است.

هیتر کلگی پمپ تزریق