خانه » هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی هود آزمایشگاهی یکی از کاربردی ‌ترین تجهیزات قابل استفاده داخل آزمایشگاه‌های صنعتی، پژوهشی ، پزشکی و…  هست که به منظور حفاظت از ایمنی و سلامت کارکن ها و پرسنل آزمایشگاه در هنگام انجام دادن آزمایشات و کارهای خطرناک و فرآیندهای شیمیایی و آزمایشگاهی داخل این فضا های بسته و محدود و مسقف استفاده می شود و بسیار زیاد در حفاظت از جان و سلامت پرسنل و تکنسین‌های آزمایشگاه ها… ادامه »هود آزمایشگاهی