این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
21 سپتامبر
پکیج کلرزنی و تزریق اسید فسفریک 50 درصد
19 مه
این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
01 مه
مواد شیمیایی خطرناک و خورنده
22 فوریه
دیافراگم دوزینگ پمپ تزریق مواد شیمیایی PTFE
02 نوامبر
پمپ تخلیه بشکه مواد شیمیایی
30 اکتبر
انواع سطح سنج مخازن دوزینگ
13 اکتبر
بازگشت به بالا