دانلود مقاله

 
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 447 بار دانلود شده
 

لبرام رامان هوریبا ژاپن اسپکتروسکوپی میکسروسکوپنانو تیوب و پراب میکروسکوپ پروبی

پتانسیل زیتا طلا
پتانسیل زیتا طلا
شرکت FHR آلمان تولید کننده دستگاه کوتینگ و لایه نشانی حرارتی پلاسما و کندوپاش
شرکت FHR آلمان تولید کننده دستگاه کوتینگ و لایه نشانی حرارتی پلاسما و کندوپاش
دستگاه ICPC کوتینگ با روش کند و پاش
دستگاه ICPC کوتینگ با روش کند و پاش
دستگاه کوتینگ CD SM3 سیستم کوتینگ اسپاترینگ
دستگاه کوتینگ CD SM3 سیستم کوتینگ اسپاترینگ
دستگاه بیضی سنج برای بررسی نانولایه
دستگاه بیضی سنج برای بررسی نانولایه
دستگاه بیضی سنج برای بررسی نانولایه
دستگاه بیضی سنج برای بررسی نانولایه
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی
رفلکتومتر Reflectometer