دمای مجاز بدنه الکتروموتور

دمای کار الکترو موتور ها: دمای الکترو موتور یعنی درجه حرارتی که بر روی پلاک موتور…

مشکلات و راه حل های موتور الکتریکی

موتورهای الکتریکی اغلب جزء محرک یک برنامه کاربردی، نقش اصلی را در ماشین آلات در هر…

الکتروموتور Hoyer هویر دانمارک

موتورهای الکتریکی IE4 موتورهای هویر IE4 با بهره وری انرژی برتر تعریف می شوند. فرصت های…

کلاس های بازده IEC الکتروموتور

کلاس های کارایی IEC در مارس 2014 استاندارد IEC 60034-30-1 منتشر شد. این استاندارد جایگزین استاندارد…